Översvämningarna i Australien onödiga

En ledare för EAP:s systerparti CEC i Australien Maurice Hetherington, som är jordbrukare i Queensland, berättar att översvämningarna kunde undvikits. Det har funnits planer för stora vattenprojekt som kunde tagit hand om överskottsvatten och också fört det över bergen (bort från kusten och den översvämmade staden Brisbane) för att utöka vattenföringen och bevattningskapaciteten I avrinningsområdet för floderna Murray och Darling.

I tidningen The Australian publicerades igår en hemlig rapport om föreslagna åtgärder för att undvika översvämningsskador. Rapporten gjordes efter den förra stora översvämningen i januari 1974 och hett 1999 Brisbane Riverside Study. Den föreslog en radikal omläggning av stadsplaneringen och evakueringsplanerna men avvisades helt och hållet vid den tiden både av delstatsregeringen och kommunen

Nu krävs en full mobilisering för att reparera infrastrukturen för både jordbruket, Australien är en viktig matexportör, och för att få igång de viktiga kolgruvorna, säger Hetherington. Alla måste mobiliseras för detta, även de i läger inspärrade båtflyktingarna liksom de som är som är i öppna fängelseanstalter.

Det kommer att bli en strid om denna återuppbyggnad, eftersom brittiska kronan har en officiell politik att minska Australiens befolkning och har använt sig av den av brittiska kungahuset understödda australiska miljörörelsen för att stoppa bevattningsprojekt till förmån för att skapa våtmarker. Nu har miljörörelsen fått sina våtmarker genom översvämningen, men för befolkningen är det en katastrof. Nu måste ilskan vändas mot den hittills förda politiken och användas för att både få igång den eftersatta infrastrukturen och införa en Glass-Steagall-sanering av finanssystemet, så att staten kan starta både återuppbyggnad och utveckling.

CEC har gjort en mycket intressant film om striden för att först utveckla Australiens kornbod kring floderna Murray och Darling och därefter hur den brittiska kontrollen över Australien lanserat den avfolkningspolitik, som lett till den förödelse som är på väg att driva bort mängder av jordbrukare från sina gårdar.

Filmen är på engelska och heter: The Great Murray-Darling Basin Fraud The Deliberate Plot to Depopulate the Nation Se den här