I London tror man inte på euron

I Londons City, världens finanscentrum, tror man inte att euron kommer att finnas kvar särskilt länge till. Konsultfirman CEBR ger bara euron 20 procents chans att överleva, eftersom kraven på sänkt levnadsstandard gör den ohållbar.

Chefen för CEBR Douglas McWilliams sa i en tidningsintervju den 14 december att människorna i Irland, Grekland, Spanien, Portugal och Italien måste minska sin konsumtion med 15 procent om euron ska klara sig. Detta är mer än de 14 procent som britterna fick minska sin konsumtion med under andra världskriget.

– Det finns inget exempel i modern tid på att levnadsstandarden har sänkts i fredstid i den omfattning som krävs för att behålla euron i dess nuvarande form. Nedskärningar i den behövda omfattningen har faktiskt bara med knapp nöd lyckats genomföras i krigstid. Det är därför som euron har högst en chans på fem att klara sig, sa McWilliams.

Han hänvisade till CEBR:s senaste Global Economic Prospects, där man pekar på fyra andra saker som måste till för att euron ska klara sig, samtliga osannolika: Den tyska tillväxten måste varaktigt överstiga 3 procent i minst fyra år; en europeisk räddningsfond, tillräckligt stor för att rädda Spanien och Italien, måste byggas upp; ett system som ger EU viss makt över den ekonomiska politiken i de ekonomiskt svagare länderna måste konstrueras och inlemmas i ett nytt EU-fördrag; och de offentliga utgifterna i de ekonomiskt svagare länderna måste minska med runt 10 procent av BNP.

Kolumnisten Ambrose Evans-Pritchard, ett språkrör för Londons City, skrev i Daily Telegraph den 14 december att euron är i "stort behov av en begravningsentreprenör", eftersom ingenting av allt det som pratas om kommer att bli verklighet. Det kommer inte att bli några euro-obligationer, ingen ökning av den 440 miljarder euro stora räddningsfonden och inga stora uppköp av statsskulder från Europeiska centralbankens sida, eftersom det betyder att man måste slå sönder nationalstaten och att Tyskland måste hosta upp pengarna för hela övriga Europa. "Hur kan Tyskland och Frankrike utan vidare gå med på planer som gör EU till en skuldunion, med gemensam finanspolitik, skatteuppbörd och budgetpolitik, det stoff som krig och revolutioner vävts av i århundraden? Att göra det är att montera ned de gamla europeiska nationalstaterna i allt utom till namnet."

Även om Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy försöker så kommer det att stoppas av den tyska författningsdomstolen.

Han citerar Hans-Werner Sinn på det tyska ekonomiska IFO-institutet: "Om vi lägger ihop skulderna i länderna i den sydvästra delen av Europa så förpestar vi våra barns framtid: skuldnivåerna är astronomiska."

Han slutar med frågan: "Ska vi skylla på dem som har oturen att sitta vid makten nu, eller på de skyldiga i Maastricht som skapade den här domedagsmaskinen? Om projektet som sådant är ruttet, så är det sannerligen en begravningsentreprenör som eurozonen mest behöver."