2,5 miljarder människor satsar på samarbete

Efter att ha börjat i stort sett från noll har Kina och Indien ökat sitt samarbete i en accelererande takt. Asiens två jätteländer med sammanlagt 2,5 miljarder invånare ingick ett ekonomiskt samarbetsavtal vid den kinesiske premiärministern Wen Jiabaos första besök hos sin indiske kollega Manmohan Singh år 2005. Den 15-17 december i år återbesöker Wen Jiabao Indien tillsammans med en delegation bestående av 400 kinesiska näringslivsrepresentanter.

Ledningarna i både Beijing och New Delhi inriktar sig på att fördjupa förtroendet mellan länderna, eftersom det finns stora risker att orosstiftare på båda sidor vill använda olika problem, militärintressen, gränskonflikter, gränsöverskridande floder mm., för att öka spänningen mellan dem. Splittringen mellan Kina och Indien har underhållits av brittiska geopolitiska intressen i århundraden och är idag huvudanledningen till att britterna varit så intresserade att utvidga kriget i Afghanistan till Centralasien och Pakistan. Den amerikanske presidenten Obama antog vid sitt besök i Indien den 5-9 november en "pro-indisk" hållning, som användes för att spela upp konflikter med Kina, från både amerikansk och indisk sida, rapporterar Executive Intelligence Review från New Delhi.

Det ekonomiska samarbetet används däremot som en motor för freden här, precis som varit fallet i Europa mellan Tyskland och Frankrike. Den indiske utrikesministern Nirupama Rao har varit indisk ambassadör i Kina och är en nyckelperson för detta fredsarbete. På ett Kina-Indien-forum organiserat av det indiska näringslivet den 13 december sa Rao, att Indien ser Kina som sin största granne och ser fram emot "att på ett verkligt och direkt sätt bygga broar med Kina och lära mer om Kina, för att skapa fler relationer till ömsesidig nytta".

– Vi behöver mer kinesiska investeringar i Indien, speciellt i den växande infrastruktursektorn. Det som Kina lyckats med ifråga om infrastrukturutbyggnad och byggande av det Nya Kina, är verkligen ett exempel för oss att studera, sa Rao.

Den kinesiske ambassadören Zhang Yan svarade i samma anda:

– När Kina och Indien tar varandra i hand kan det få positiva effekter inte bara i deras respektive länder, utan i världen i stort.

Detta är nödvändigt eftersom båda länderna står inför enorma ekonomiska utmaningar. Den indiska tidningen Financial Express pekade på, att Kinas strategiska omsvängning till expansion av sin enorma hemmamarknad, bort från beroendet av export till de krisdrabbade europeiska och amerikanska marknaderna, kommer att erbjuda stora öppningar för Indien. Tidningen citerade Anil Bhardwaj, generalsekreterare för Fisme, som representerar små och medelstora företag:

– Det är dags för indiska företag att utforska och erövra den kinesiska marknaden, när draken efter recessionen fokuserar på att skapa inhemsk efterfrågan för att ersätta sin traditionella exportinriktade ekonomiska tillväxtstrategi.

Å andra sidan har kinesiska banker visat stort intresse att finansiera infrastrukturprojekt i Indien, både i energi- och transportsektorerna. Indiens 12:e femårsplan, som börjar 2012, innehåller investeringar i infrastruktursektorn för 1.000 miljarder dollar. Kinesisk finansiering kommer att vara billigare än från annat håll och skulle kunna hjälpa infrastrukturprojekt här som riskerar strypas av finansieringsproblem, menade Financial Express. Det indiska kraftbolaget Reliance Power har, redan före Wen Jiabaos besök och väntade jättelika samarbetsavtal, fått låna 10 miljarder dollar för att köpa utrustning till sitt kraftprojekt i Sasan från Shanghai Electric.