Tchad: Schillerinstitutet bröt igenom den gröna ideologin

I Tchad, ett av världens fattigaste länder, härjat av krig och brist på mat, hölls i slutet av oktober "8:e världsforumet för hållbar utveckling" i Ndjamena. Arrangörer var den franska regeringen - via tankesmedjan Passages-Adaptes - och regeringen i Tchad. Flera tusen personer från Afrika, Europa och Mellanöstern deltog. Bland de europeiska pseudo-vetenskapsmännen var den fascistiska gröna ideologin massivt representerad från första början. De styrde debatten mot alla stora infrastrukturprojekt, vilka påstods vara för dyra och skada "arternas mångfald". Av dessa ideologiska skäl kunde man inte heller stödja projektet att fylla på Tchadsjön igen genom att leda Oubangui, en biflod till Kongofloden, i en ny fåra. Professor Roland Pourtier tyckte till och med att malthusianismen inte borde vara tabubelagd längre!

Som tur var hade det tyska Schillerinstitutets viceordförande Portia Tarumbwa-Strid bjudits in för att hålla ett föredrag i konferensens naturvetenskapliga del. Hon beskrev det världsstrategiska läget mot bakgrund av det finansiella systemsammanbrottet, bl.a. den tilltagande spekulationen med livsmedel som ett resultat av politiken att rädda bankerna till varje pris. Sedan gick hon in på det realekonomiska perspektivet för Afrika de kommande 50-100 åren, med Transaquaprojektet, ett magnettågnät tvärs över kontinenten och fjärde generationens kärnreaktorer i s.k. nuplexstäder.

Nivån hon rörde sig på låg så högt över de andra inläggen att de flesta andra föredragshållarna tappade hakan. Men de afrikanska och arabiska representanterna reagerade entusiastiskt och plockade ivrigt med sig den franskspråkiga dossiern "Afrika - Tiden är mogen för stora projekt" och en dvd på engelska, franska och arabiska.

I den politiska delen av konferensen den tredje dagen deltog statscheferna i Senegal, Nigeria, Centralafrikanska republiken, Libyen och Tchad. Andra afrikanska länder hade också skickat höga dignitärer. På presskonferensen lade Sebastien Perimony, representant för Jacques Cheminades franska presidentvalskampanj 2012, verkligheten på bordet igen. Han ställde en fråga om det internationella finanssystemets bankrutta tillstånd. Han pekade på det paradoxala i att dessa regeringar aldrig har några pengar till utvecklingsprojekt, men att andra länders bankrutta banker samtidigt får miljardtals dollar. Perimony frågade Tchads president Deby hur han ställde sig till Schillerinstitutets förslag om att utveckla den reala ekonomin med hjälp av Transaquaprojektet. Deby berörde inte krisen direkt i sitt tal, men han talade mycket vackert om de framtida generationerna. Senegals president Wade svarade på samma fråga att han i samband med bolånekrisen hade skrivit i Financial Times att bankräddningspolitiken var fel väg att gå.

Tanken på att omvandla biosfären mottogs mycket positivt av många seriösa konferensdeltagare. Det framkom i samtal som fördes under konferensens gång att amerikanerna och fransmännen väl kände till LaRoucherörelsen, Glass-Steagall-mobiliseringen och Jacques Cheminade. Tyskarna var helt emot alla stora projekt och förnekade till och med att det är en matkris i Niger och Tchad.

Se intervjun med Portia Tarumbwa-Strid på LPACTV när hon berättar om vad som hände  på konferensen i Tchad här och på BüSoTV här och i text här

Finn länkarna till LPACTV-filmen om Transaqua och andra rapporter om utvecklingsprojekten i Afrika här

Lyssna till Portia Tarumbwa-Strids tal på tyska om Afrikas framtid i det 21:a århundradet på Schillerinstitutets Nawapakonferens i Berlin den 25 september 2010 här

Alla länkar till de olika talen på tyska eller engelska på Nawapakonferensen i Berlin finns här