USA-valet: Vad händer med Obama?

I alla medier undrar man vad som händer med USA:s demokratiska parti efter valet. Den enda verkligt relevanta frågan är: Vad händer nu med Obama? I USA är Obamas avsättning från presidentposten med hjälp av det  25:e författningstillägget under övervägande i de högsta kretsarna i det demokratiska partiet, i regeringen och även inne i Vita huset. Obamas pågående mentala sammanbrott gör att man på allvar diskuterar överväger att använda den lagenliga möjligheten att avsätta en president som är fysiskt eller mentalt inkapabel att fullgöra sitt ämbete enligt det 25:e författningstilläggets 4 paragraf.

I LPAC-TV:s veckorapport den 27.10 uppmanade Lyndon LaRouche vicepresident Joseph Biden att samla ihop den majoritet av regeringen som krävs för avsätta Obama och omedelbart sammankalla kongressen för att lagenligt bekräfta beslutet. Det är sista chansen att förhindra ett katastrofalt sammanbrott av USA försörjningsmässigt och ekonomiskt och förhindra ett sammanbrott av delstaterna som alla är konkursmässiga och håller på att skära bort myndighetsutövning och annan vital service amerikanerna behöver för att överleva. "Jag har avlossat mitt sista skott", sa LaRouche. Fler finns inte att ta itu med krisen, sedan alla andra utvägar LaRouche föreslagit stoppats av Wall Street, deras brittiska kontrollörer, marionetten Obama och kongressen. Och om USA bryter samman så följer resten av världen med.

2007, när depressionen började, hade det varit möjligt att vända hela processen med LaRouches förslag om att lagstiftningsvägen  omedelbart stoppa utmätningarna och genomföra en rekonstruktion av bankerna, "Lagen för att rädda hus och hem och bankerna" (HBPA). Nu måste HBPA genast införas, tillsammans med banklagen Glass-Steagall, som lägger grunden för ett kreditsystem för att omedelbart ge undsättningslån till delstaterna och för att sätta Amerika i arbete med projekt som Nawapa. Inget av detta är möjligt med Obama i Vita huset. Det fysiskt ekonomiska sammanbrottet går nu så snabbt att 25:e tillägget är den enda möjligheten som nu finns till hands.

Bloggar och debattsidor USA är fulla med kommentarer om Obamas mentala problem och konstiga beteende. En läcka från Vita huset ("A White House Insider") kommer med rapporter om detta från Obamas närmaste kretsar till bloggaren "Ulsterman". Men tydligast förstår man processen om man lyssnar på Lyndon LaRouche själv och hans medarbetare, som satt igång diskussionen om att använda 25:e tillägget för att omedelbart avsätta Obama och rädda USA från katastrof. Från att 25:e tillägget varit nästan bortglömt, även i det politiska Washington, har LaRoucherörelsen på bara några veckor drivit fram en diskussion i breda lager i USA och in i de avgörande kretsarna i Vita huset och det demokratiska partiet. Avgörande har varit de modiga och energiska valkampanjer (med nationellt genomslag) som drivits av LaRouchePAC:s tre ungdomskandidater: 1) Kesha Rogers, som fick 32 procent (62.000 röster) i ett kongressvaldistrikt i Texas, trots att den demokratiska partiapparaten motarbetade henne; 2) Rachel Brown, som utmanade bankutskottets mäktige ordförande Barney Frank i Massachusetts och fick 27 procent av rösterna i primärvalet; och 3) Summer Shields som ställde upp i San Francisco mot den mäktiga talmannen i representanthuset Nancy Pelosi.

På lördag den 6 november kl. 18 svensk tid talar Lyndon LaRouche på en direktsänd internetkonferens, som kommer att bli avgörande för om USA ska ta sig i kragen på kanten till avgrunden och återvända till en säker och solid återhämtning enligt Franklin D. Roosevelts modell. Innan USA bestämt vad som ska hända med Obama, går det inte att göra någon meningsfull tolkning av valresultatet.

Läs också inbjudan till Lyndon LaRouches webcast på lördag den 6.11 kl 18:00 svensk tid

Läs också hans artikel som han snabbt har skrivit för att möta det nya läget: The wonderfully immortal Ghosts we must be: EINSTEIN VIEWED KEPLER by Lyndon H. LaRouche, Jr.