Demonstrationerna växer MOT milj(ardär)ödårarna

I den offentliga tyska debatten om den omstridda ombyggnaden av järnvägstationen i Stuttgart har man nu börjat rapportera om hur ett växande antal människor samlats för att bemöta de massiva "miljöprotesterna" och visa sitt stöd för projektet. En samling fejkade Londonstyrda miljöorganisationer har där försökt stoppa utbyggnaden av höghastighetståg genom Stuttgart, som smidigt kan göras genom att centralstationen förläggs till underjorden - ett projekt som kallas "Stuttgart 21".

Tysklands statliga radio Deutsche Welle (DW) rapporterade att "Christian List är en av organisatörerna av de veckovisa marscherna FÖR Stuttgart 21. Radion berättade att "varje torsdag möter List upp ett antal människor och leder deras marsch längs en fyra kilometer lång sträcka till rådhuset, där folksamlingen lyssnar på tal". Han sa att "första marschen drog runt 100 människor, men att de har vuxit varje vecka sedan dess, och att den senaste marschen drog 4.000 människor."

"Detta är fortfarande en liten andel av de 60.000 till 100.000 människor som dök upp för den senaste protesten mot projektet förra lördagen", tillade DW oh fortsatte: "List säger att han stödjer projektet för, även om det kan vara dyrt, att de ekonomiska förmånerna som man vinner när man förbinder Stuttgart med ett omfattande höghastighetstågnätverk kommer så småningom att dra in ännu mer pengar. Och fastän nästan 280 träd i slottets park måste fällas, när man flyttar tågstationen under jorden, kommer 100 hektar jord frigöras som offentlig plats där ännu fler träd kan planteras."

Trots hans åsikter om projektet, säger List att hans största hopp är att förhandlignarna med motståndarna till Stuttgart 21 snabbt kommer att leda till en lösning av striden. "Det här delar staden just nu", sa han. "Jag hoppas att det här, mycket snart, kommer att lugnas ned."

Miljardärer finansierar kravallmakare

De som från London stödjer den "heta höstens" fotsoldater förväntar sig inget mindre än att regeringen skall bli förlamad, av den pågående eskaleringen mot transporten av utbränt kärnbränsle från La Hague i Frankrike till Gorleben i Tyskland, som kommer att ske den 5 november. En gång för alla, genom ett gatans parlament, skall den tyska ekonomin slås ut och aldrig mer vara den teknologiska basen för europeisk och eurasisk ekonomisk utveckling. Et är en ny Morgenthauplan.

Fler än 20 träningsträffar för civilmotstånd och blockeringstaktik har nu hållits över hela Tyskland. Flera av dem har bedrivits av gruppen Parkschutzer.de, som är inblandad anti-Stuttgart 21 demonstrationerna. 11 läger i Wendland håller på att sättas upp för möjligen mer än 30 000 demonstranter skall specialtränas för att blockera atomtransporten. Samtidigt planerar polisen att ha minst 16.500 man i området.

I syfte att förbereda för den heta hösten, gjordes Markus Steigenberger tidigare i år till chef för Europeiska klimatstiftelsens kontor i Berlin. Klimatstiftelsen (EKF) samlar pengar från hedgefonder styrda från London och från skattesmitande miljardärförmögenheter, allt under delansvar av klimatstiftelsens styrelsemedlem, Deutsche Banks viceordförande Caio Koch-Weser. Steigenberger har varit djup inblandat i de närbesläktade organisationerna Tyska naturskyddsringen (DNR), BUND och Tysklands lokalavdelning av Jordens vänner, vilka tillsammans är grundstommen för den mesta gröna agendan i Tyskland, inklusive anti-Stuttgart 21-koalitionen. Han hade nära kontakt med gruppen Verden som samlar organisationerna Campact.de, Ökozentrum och Bewegungsstiftung och leds av Christoph Bautz och Felix Kolb, ansvariga för logistiken för de senaste årens stora Gorleben-blockader, där tusentals upphetsade aktivister blockerar tågtransporten av kärnkraftsavfall. En av nyckeltalare för den kommande konfrontationen mot Gorleben i
Wendland, Jochen Stay, finansieras av Verdens Bewegungsstiftung, som skapats av Campact.de. Den som beslutar om Steigenbergers utnämning till Europeiska klimatstiftelsen i Berlin, och alla London-styrda miljoner euro in och ut från klimatstiftelsen, är politiske direktören Martin Rocholl för Klimatstiftelsen i Berlin. Han kommer också från BUND och DNR.

Martin Rocholl, som var chef fram till 2005 för Jordens vänners europeiska kontor i Bryssel, hade varit konsult för JMG-stiftelsen kontrollerad den notirska Goldsmithfamiljen och -förmögenheten. Pengarna kommer i stort sett från företagsplundringarna som stiftelsens grundare Jimmy Goldsmith gjorde sin förmögenhet på. Brodern Edward "Teddy" Goldsmith etablerade det första gröna partiet i Europa. Teddy Goldsmith och Jordens vänners grundare David Brower, som jobbade ihop och satte igång saker och ting tidigt på 1970 talet, var båda notoriska malthusianer. Den "djupgröne" Teddy Goldsmith påstod en gång att "den optimala befolkningsnivån" för Europa skulle vara en tiondel till en femtedel av den nuvarande världsbefolkningsnivån! Och Jordens vänners Brower hävdade att "överbefolkningen är möjligtvis det största problemet som vi står inför."

Teddy Goldsmith utgav 1972 hans hemska "Plan för överlevnad" (eng: "Blueprint for Survival" ) som uppmanade civilisationen att återgå till primitiva samhällen. Jordens vänner delade ut miljontals kopior av denna skrift genom sin expansion i Europa. Goldsmith presenterade pamfletten i Clermont Club Casino i London, som ägdes av hans goda vän John Aspinall. Aspinall, som stödde Teddy Goldsmith finansiellt med sina spelvinster sade vid det evenemanget, att drunkningsdöden för nästan 1 miljoner människor vid översvämningar i Bangladesh lite mer än ett år tidigare, utgjorde ett hälsosamt steg mot en stabil befolkningsnivå.

I den pågående globala hyperinflationära finanskollapsen är nedstängningen av Tysklands kol- och kärnkraftkällor, och därmed dess industri och medelklass, en handling som är folkmordisk och helt galen. Medan nästan en fjärdedel av världens befolkning är utan el, måste vi anta att de vill att miljarder männsikor skall sluta existera för att göra deras förnybara energi och feodala dysutopi möjlig. Rocholl berömde Goldsmith JMG Foundation och Oak Foundation för att ha banat vägen för idén att slå ihop stiftelsepengar, vilket blev till idén för att grunda den Europeiska klimatstiftelsen och för attutveckla dess inflytande i Europa.

Oakstiftelsen i Geneve, en grundningspartner i Europeiska klimatstiftelsen, drivs av engelsmannen Alan Parker som var en av de tidigaste investerarna (vad som kallades för högnettovärdesindivider) i George Soros Karibienregistrerade, men skött från London och New York, hedgefond Quantum.

För Tysklands och andra nationers säkerhetsinteresse, kräver vi en kompetent utredning av dessa Londonstyrda finansiella flöden till provokatörer och effekterna av deras verksamhet.