Obama om vräkningarna: ”Människorna kommer sist”

"Foreclosuregate" kallas nu den eskalerande krisen och skandalen kring de amerikanska bolånen. Miljontals familjer som inte kunnat betala ständigt stigande räntor på sina bolån har blivit vräkta från sina hem och samma öde väntar ytterligare miljoner amerikaner. Men eftersom bolånen varit s.k. strukturerade produkter som bankerna har paketerat om och sålt vidare på den globala finansmarknaden, kan ingen veta säkert vem som faktiskt äger huset när familjen som bott i det inte kan betala lånen och fastigheten går till utmätning.

På grund av dessa juridiska oklarheter beslöt Bank of America den 8 oktober att ställa in alla utmätningsprocesser som banken är indragen i. Men Obama-administrationen har uttalat sig starkt för att utmätningarna måste fortsätta, oavsett hur olagliga de är och oavsett hur människor blir drabbade. Det är tydligen viktigare att hålla liv i den olagliga och bankrutta bolånebaserade derivatbubblan, än att människor ska kunna bo kvar i sina hus.

Obamas rådgivare David Axelrod, chefen för Federal Housing Administration David Stevens och bostadsministern Shaun Donovan var snabba med att offentligt varna bankerna för att ta efter Bank of Americas exempel. Donovan sa den 11 oktober: "Om vi inte har stött på problem i en banks processande så anser vi inte att vi ska införa ett stopp eftersom det kan skada marknaden och skada enskilda köpare." Vita husets talesman Robert Gibbs sa den 12 oktober att ett allmänt utmätningsstopp kunde få "en rad oavsedda konsekvenser". Till och med finansministern Timothy Geithner måste göra klart i en TV-intervju att "ett landsomfattande utmätningsstopp skulle vara väldigt skadligt".

New York Times konstaterade den 11 oktober att Vita huset försöker säga att ett stopp för utmätningarna "bara kommer att skjuta upp de oundvikliga och nödvändiga åtgärderna för att tvinga ut många amerikaner från hus som de inte har råd med". Obama har själv gett uttryck för samma sadistiska schumpeterska "kreativa förstörelse". Så sent som den 28 september sa han: "Ärligt talat finns det faktiskt folk som har köpt mer hus än de har råd med, och det skulle vara bättre för dem att hyra, eller så kommer de att få göra anpassningar ifråga om sin bostad."

Om Lyndon LaRouches lösning hade genomförts när bolånekrisen startade 2007, hade miljontals amerikaner sluppit lämna sina hem och hundratals lokala banker inte slukats av hajarna på Wall Street. Larouche föreslog hösten 2007, när han såg hur den s.k. bolånekrisen skulle slå mot vanliga amerikaners boende, en lag för att Rädda hus och hem - och bankerna (HBPA), för att förhindra vräkningar, under parollen: "Människorna först!", samtidigt som samhällsnyttig bankverksamhet skyddas med en Glass-Steagall-lag.

Den 9 oktober i år jämförde Lyndon LaRouche situationen efter Bank of Americas beslut om att stoppa sina vräkningar med att de dragit ut säkerhetssprinten ur handgranaten. Hela berget av värdelösa amerikanska bolånepapper utspridda över hela världen måste efter detta även officiellt nedvärderas och erkännas som krediförluster i banker, finansbolag och fonder. Hittills har de pågående juridiska processerna varit det fikonlöv som använts för att hävda att dessa bolånepapper fortfarande hade värde och inte skulle nedskrivas. Nu blir det slut på det och därmed på måste plötsligt biljontals dollar (am: trillions) i kreditförluster börja redovisas i bankernas och fondernas resultat.

Obamas politik att sätta folket sist borde vara den slutliga anledningen för det amerikanska folket och dess representanter att omedelbart lagenligt avsätta honom enligt det 25:e tillägget.