Arktis framtida utveckling pga Nawapa

Den NordAmerikanska Vatten Och Kraft Alliansen (NAWAPA) innebär enorma förändringar för att höja den ekonomiska nivån i hela Västra USA och Canada samt Norra Mexico. Samtidigt kommer det enorma projektet skapa en plattform för utvecklingen av hela Arktis, möjligheter som omfattar enorma råvarureserver och ekonomisk utveckling, men också möjligheter att förstå naturvetenskapliga processer, som kommer att skapa en bättre förståelse för livets utveckling på jorden och i universum. Eftersom de Nordiska länderna och Murmanskområdet pga Golfströmmen är den enda delen av Arktis som har en mer omfattande bosättning kan detta få en genomgripande betydelse för framtiden i vår del av världen. I två nya videofilmer på engelska har LaRouches ungdomsrörelses källargrupp -The Basement - presenterat dessa spännande utvecklingsmöjligheter av omläggningen av den amerikanska och anslutande nationers ekonomiska politik.

Filmernas namn och länkar finns nedan:

The extended Nawapa: Archtic Development

Our Extraterrestial imperative part II

Hemsidan för The Basement