Nawapas syster i Afrika: Transaqua

Transaqua är projektet som ska avleda 5 procent av Kongoflodens vatten i en konstgjord flod till Tchadsjön i Sahara, som håller på att torka ut. Mannen bakom Transaqua-projektet, Marcello Vichi, sände en hälsning till Schillerinstitutets Nawapa-konferens i Berlin. Han slog fast att utan flera stora infrastrukturprojekt som berör hela kontinenten kommer Afrika aldrig att kunna ta sig ur sin underutveckling.

Transaqua-projektet föddes som en idé för trettio år sedan och är en "motorväg" på vatten som inte bara är 240 mil lång utan också korsar vägen mellan Lagos och Mombasa. Därmed skulle den, förklarade Vichi, skapa en förbindelse tvärs genom Afrika mellan Atlanten och Indiska oceanen. Den skulle också ha förbindelse med Medelhavet genom vägen genom Sahara från Lagos till Alger.

Det är hög tid att förverkliga Transaqua, menade Vichi. "Bristen på varor och vattentillgångar per capita har blivit dramatisk, och ännu mer dramatisk är avsaknaden av ekonomisk utveckling, som har lett till en helt ohållbar ungdomsarbetslöshet. I många länder söder om Sahara har en endemisk brist på mat - på grund av en traditionell naturahushållning - förvandlats, särskilt för ungdomarna, till svält och förtvivlan, som driver dem till att riskera sina liv för att försöka komma till Europa, där det finns vatten och mat. Det handlar inte om livskvalitet längre. Det handlar om liv rätt och slätt."

"Visste vi inte detta för trettio år sedan?" frågade Vichi retoriskt. "Visst visste vi, men vi väntade tills detta skulle inträffa, så länge som möjligt, i hopp om att bördan att hitta en politisk lösning på dessa problem inte skulle ligga på dem som var ansvariga då, utan på deras efterträdare. För trettio år sedan avslutades presentationen av Transaqua-projektet med orden: Investeringskostnaderna ska inte bara mätas i miljoner dollar, utan i frånvaron av krig, miljoner människor som slipper svälta, samhällsfred och ett gott internationellt samvete."

Vichi avslutade sin hälsning till konferensen i Berlin med att konstatera att "Transaqua skulle kunna bli Afrikas största utvecklingscentrum - kanske det största i hela världen - som i uppbyggnadsfasen och därefter skulle ge arbete åt en mängd olika yrkeskategorier, som skulle komma från alla länder på kontinenten. Det skulle skapa en enorm arbetsmarknad för flera generationer afrikaner, utan att tvinga dem att satsa på det europeiska kortet - där det är väldigt svårt för afrikaner, uppryckta ur sin egen kultur och miljö, att komma in på arbetsmarknaden. På sin egen kontinent skulle de, trots ofrånkomliga skillnader i kultur och etnicitet (men de är ändå afrikaner!), kunna bygga en rad lokala utvecklingsmodeller, sprungna ur denna storslagna kontinentala infrastruktur."

Läs mer om de afrikanska projekten och se LPAC-TV-videon: "Extended NAWAPA: The Possibilities for Africa" här