Tung bankövervakare kräver Glass-Steagall

William Isaac, chef för USA:s insättargarantimyndighet FDIC 1981-85, stöder kraftfullt Glass-Steagall. Obamas finansreform i våras är helt otillräcklig, menar denne man, som ifråga om insättargarantier och bankrekonstruktioner hade en motsvarande funktion i den amerikanska sparbankskrisen som riksgäldschefen Bo Lundgren idag har i bankkriser i Sverige.

Den nya finansreformlagen gör inte slut på politiken att vissa banker är för stora att tillåtas gå under. Fem banker (Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo & Co och Goldman) kontrollerar mer än hälften av banksektorns tillgångar. Om en råkar i kris kommer regeringen i framtiden inte tillåta att den går omkull, sa Isaac i ett föredrag i Cincinnati den 23 september.

Även om han stödde upphävandet av Glass-Steagall-lagen 1999, säger han nu att den borde återinföras.

- Jag stödde upphävandet för tio år sen, eftersom jag trodde det skulle främja konkurrensen och jag trodde att vi skulle vara tillräckligt smarta för att reglera dem. Jag hade fel. Vi borde gå tillbaka till där vi var, sa Isaac.

Även andra höga tjänstemän i USA förespråkar återgång till Glass-Steagall, däribland cheferna för Federal Reserve i Kansas City resp. Dallas, Thomas Hoenig och Richard Fischer. Båda stöder också senator Blanche Lincolns motion att förbjuda derivatspekulation.

Bland dem som internationellt har tagit upp kravet på att återinföra Glass-Steagall-lagar finns den förre franske statsministern Michel Rocard. Förslaget har också lagts fram av 25 ledamöter i det italienska parlamentets deputeradekammare samt även i dess senat av senatorn Oskar Peterlini.