Glass-Steagall-förslag i USA-kongressen

USA:s kongress kan omedelbart besluta om ett återinförande av Glass-Steagall-lagen. Inte mindre än fyra motioner ligger på bordet i kongressen - en i senaten och tre i representanthuset.

De tre motionerna i representanthuset är 1) The Glass-Steagall Restoration Act, lagd av Maurice Hinchley med stöd av 14 andra ledamöter, 2) The Return to Prudent Banking Act, lagd av Marci Kaptur med stöd av två andra ledamöter, samt 3) The Banking Integrity Act, lagd av John Dingell.

Motionen i senaten är lagd av två senatorer, demokraten Maria Cantwell och republikanen John McCain, och heter också The Banking Integrity Act. Den stöds av ytterligare sex senatorer.

LaRouchePAC har gjort en film om hur Wall Street och London i 75 års tid arbetat på att montera ner arvet efter Franklin D. Roosevelt, och den strid på liv och död som LaRouche nu leder för att återinföra Roosevelts lagstiftning, i synnerhet den som gäller delningen av bankerna enligt Glass-Steagall-reglerna. Filmen kan ses på www.larouchepac.com/gsfilm