65 länder satsar nu på kärnkraft

Internationella Atomenergimyndigheten - IAEA:s nya rapport visar att 65 länder nu satsar på kärnkraft och i USA höjs rösterna för en utbyggnad av kärnkraften.

IAEA slår i sin nya rapport fast att allt fler länder, fr.a. i Asien, satsar på kärnkraft. Sedan 2008 har antalet länder som är intresserade av att satsa på kärnkraft stigit från 43 till 65. För närvarande byggs 60 nya kärnkraftverk i världen, vilket är mer än en fördubbling jämfört med för drygt två år sedan. Antalet länder som vill avveckla kärnkraften har sjunkit från tio till sex, varav Sverige torde vara ett av dem efter regeringens beslut att tillåta nybyggnad av ersättningsreaktorer.

Enligt IAEA:s prognos kommer kärnkraftverkens andel i den världsvida elproduktionen att öka från 7,6 procent 2009 till 10,4 procent 2030 för att stiga till ytterligare 11,9 procent år 2050. Detta överstiger vad man prognostiserade förra året.

Även i USA höjs nu röster för för en massiv utbyggnad av kärnkraften. En av dessa kommer ifrån den republikanske senatorn George Voinovich i delstaten Ohio. Det förslag som han lade fram i juli om att fr.a. sätta fart på produktionen av nya mindre kärnkraftverk (Enabling the Nuclear Renaissance Act, i svensk översättning ung. Förslag om att möjliggöra en renässans för kärnkraften) börjar nu få presstäckning. Senator Voinovichs nya förslag handlar bara om kärnkraft till skillnad från det förslag som han förra året drev tillsammans med en republikansk senator från Tennesse och en demokratisk senator från Virginia. Då föreslog de tre att USA måste fördubbla elproduktionen från kärnkraftverk och "andra rena energikällor".
Men Voinovichs förslag är inte utan problem eftersom han först framställer Ryssland, Venezuela och Kina som hotbilder mot USA. Sedan slår han fast. "Mitt framför vår näsa har vi tillgång till en ren säker källa för vår elförsörjning: Kärnkraften. Kärnkraften är viktig inte bara för vår elförsörjning utan också för att skapa fler arbetsplatser i vårt land. Denna teknologi kan också exporteras till länder i hela världen som fortfarande vänder sig till USA för att få hjälp med att utveckla kärnkraften, en av flera teknologier där USA varit föregångsland."

Serieproduktion av små kärnkraftverk

"Av särskild betydelse är möjligheten att snabbt öka serieproduktionen av små kärnkraftverk, sk SMR [eng: small modular reactors]. Den internationella efterfrågan av dessa kärnkraftverk ger oss möjlighet att återerövra vår ledande roll och att skapa nya jobb." Voinovich skriver vidare att: "Det lönar sig mer att sätta in små  kärnkraftverk i USA och de kan bättre anpassas till brukarens behov.  Marknaden omfattar bl.a. landsbygdsområden med dåligt utvecklad infrastruktur och specialtillämpningar för militära ändamål samt att ersätta åldrande anläggningar för förbränning av fossila bränslen och värme för processindstrin. ... Intresset för små kärnkraftverk är stort. Energidepartementet överväger dem seriöst och industrikoncerner står i kö för att stödja denna utveckling."