Rachel Brown fortsätter sin kampanj mot det brittiska imperiet

LaRouchedemokraten Rachel Brown, som utmanade ordföranden i representanthusets finansutskott Barney Frank i ett provval i Massachusetts den 14 september, lovar i ett uttalande med rubriken "Barney Frank: Vald representant för ett döende imperium – ge det nådastöten!" att fortsätta sin kampanj för att återinföra Glass-Steagall, och göra slut på det brittiska imperiet.

Uttalandet delades ut vid en demonstration som hennes valorganisation genomförde i Bostons finansdistrikt den 15 september. Temat för demonstrationen var "Barney är på väg ut, imperiet är på väg ut – vi är kvar, och vi kommer att vinna kriget för Glass-Steagall!". Dagen därpå delade man ut det i hela valkretsen, där Rachel Brown, enligt det undertryckta "officiella" valresultatet, ändå fick mer än 10.000 röster. Uttalandet lyder som följer:

– Precis som alla andra statistiska mått representerar valresultatet i provvalet i Massachusetts inte den historiska process som nu äger rum. Barney Frank vann valet, men han valdes att representera ett döende imperium: bankerna i Inter-Alpha-gruppen och liknande banker. Min valkampanj har förklarat att ett fullständigt återinförande av Glass-Steagall är det enda sättet att göra slut på detta bankrutta imperium, som Barney Frank är en förbrukad representant för. Nu börjar striden på allvar! Stridslinjerna är dragna, det är tydligt vem Barney representerar, och det är tydligt vad som måste göras nu, för att försvara vår nations intressen mot detta internationella imperiesystem.

– Tillsammans med Glass-Steagall måste vi komma tillbaka till inställningen att vår nation ska göra vetenskapliga framsteg, något som både Barney och Obama har sagt att de är emot, helt i linje med försvaret av detta imperium. President Obama sa nyligen i Fairfax, Virginia, när han talade om vilken ekonomisk politik vi ska föra: "Vi skulle inte behöva nån ny teknik. Vi skulle inte behöva hitta på nån fantiserad ny fusionskraft eller nåt" – vi skulle alltså bara kunna putsa upp den befintliga, decenniegamla infrastrukturen. Barney Frank har flera gånger tagit avstånd från satsningar på bemannade rymdfärder, och stödde till och med en motion 2006 om att förbjuda anslagsgivning till Nasa för en bemannad rymdfärd. Han hävdade: "Det finns inga forskare som är för det."

– Det är den här människofientliga, vetenskapsfientliga inställningen som bara ett imperium skulle stödja, som nu gynnas av bankerna i den London-centrerade Inter-Alpha-gruppen och deras lakejer i Boston.Varenda vettig människa eller ekonom vet att den enda verkliga källan till ekonomiskt framåtskridande är ny teknik på högre nivåer och effektivare former av infrastruktur, som kommer från nya upptäckter om universum; upptäckter som drivs av den nationella målsättningen att lösa de obesvarade problem som människans kunskap ännu inte rått på.

– Var står Barney Frank och Obama? I vägen för lösningen: Ett omedelbart återinförande av Glass-Steagall, och en full satsning, möjliggjord genom ett finanssystem som omorganiserats i enlighet med Glass-Steagall-reglerna, på vetenskapsdrivna projekt för ekonomin, som t.ex. en kolonisering av Mars och byggande av NAWAPA (se en interaktiv 3D-karta över detta gigantiska vattenbyggnadsprojekt).

– Som Franklin D. Roosevelt sa, med ett citat från Ordspråksboken 29:18: "Utan profeter förvildas folket"; inga lägre tankar än detta kommer att medge vår nations överlevnad idag.

Mer om den den nu mycket öppna situationen i USA, kommer när Lyndon Larouche håller en ny internetkonferens nästa fredag den 24.9 kl 19 (svensk tid). Ämnet är: "Den nya ekonomin", som är möjlig nu när Obama är på väg ut och därmed också det fortsatta stödet till det bankrutta finanssystemet. Det översätts simultant från engelska till spanska, franska, italienska och tyska. Se det via www.larouchepac.com

Innan dess, se och hör Rachel Brown-kampanjens konsert till 200-årsminnet av Robert Schumann här

Se och hör Rachel Brown-kampanjens sånger från valdagsprogrammet här

Se filmen om den långa historiska striden om Massachusetts här

Se TV-debatten när Rachel Brown sopade golvet med Barney Frank här