Irlands val: Rädda bankerna eller nationen

Irländarna måste nu välja mellan att låta antingen bankerna eller nationen gå under. Kolumnisten Finton O'Toole i Irish Times skrev den 9 september med anledning av bankernas behov av ytterligare ett stödpaket på 25 miljarder dollar: "Nu är valet solklart: Ska vi fortsätta vara 'goda européer' till priset av att vårt eget samhälle går under eller ska vi bli 'dåliga européer', förlora våra europeiska partners förtroende, men rädda oss själva? Den existentiella krisen når till slut en punkt där även det fogligaste land måste låta sitt vitala nationella intresse komma först. Där är vi nu." Han menade att EU:s ovh Europeiska centralbankens (ECB) påtryckningar att rädda Irlands banker är orimliga och att ECB kan rädda de irländska bankerna om den tycker att de utgör en systemrisk.

EU och Irland har just enats om att dela upp Anglo-Irish Bank i en "god bank", bestående av endast dess insatta medel och lydande under finansministeriet, och en "dålig bank", som blir sittande med alla de värdelösa tillgångarna. Den senare ska så småningom "avvecklas". Den stora frågan är vem som ska betala notan.

Men det är mycket värre än så. Irish Times skriver att även om det är Anglo-Irish Bank som har skapat rubriker med sitt hopplöst bankrutta tillstånd, så ligger Allied Irish Bank och Bank of Ireland lika risigt till. Allied Irish Bank har redan fört över 25 miljarder euro i nödlidande fordringar till den statliga Bankakuten, nedskrivna med 40 procent, vilket betyder att banken behöver en förstärkning av sitt kapital med 10 miljarder euro, som bara kan komma från staten. Bank of Ireland behöver en kapitalförstärkning på 7 miljarder euro. Dessutom behöver Educational Building Society ett kapitaltillskott på 1 miljard euro, och alltihop måste komma från staten eftersom kapitalmarknaderna fortsätter att vara stängda för irländska banker.

Påtryckningarna på Irland att "rädda" sina banker leder till brutala nedskärningar i välfärden. EU och ECB agerar inte med omsorg om det irländska folket, utan för att Londons och Paris´banker inte omedelbart skall gå omkull när deras lån till de irländska bankerna avslöjas vara förlorade. De irländska bankerna har tagit dessa lån från utländska banker och lånat ut dem till en fastighets- och hotellbubbla. 300 hotell på Irland är antingen stängda eller håller öppet enbart som "zombie"-hotell, för att låtsas att de är värda något, så att inte skulderna omedelbart måste avskrivas som stora kreditförluster i bankerna. Hela EU och ECB trycker på för att dölja och tillfälligt skjuta upp den oundvikliga internationella bankkollapsen när Irlands banker inte kan betala.

Detta är den typ av finansbluff, den svenska etablerade partierna byggde på, när de sa att finanskrisen är överstånden och delade ut valfläsk till höger och vänster.