Zayedkanalen klar – vatten från Nilen leds in i Toshkaöknen

Inom ramarna för det s.k. Toshkaprojektet är Egypten i full färd med att bygga kanaler, pumpstationer, nya städer och jordbruksområden, för att göra öknen väster om Nildalen beboelig för tre miljoner människor. Man gör det i en anda av att med geologisk ingenjörskonst faktiskt skapa framtida nya naturtillgångar, till skillnad från den slutande globaliseringsepokens syn på naturtillgångarna som en gång för alla givna.

Toshkaprojektet, som officiellt heter National Project for Developing Upper Egypt, handlar om att "bege sig utanför Nildalen", och bygga nya agro-industriella samhällen i något som ibland kallas "det nya floddeltat". Den nya Nilkanalen, som stod färdig i mitten av augusti, har samma sträckning som geologer tror att Nilens västra gren en gång följde. Den leder vatten västerut från Nilen till oaserna i Toshkaöknen. För de nya bevattningsanläggningarna kommer man att göra bruk av såväl Nilens flöde som grundvattnet. Den fem mil långa huvudkanalen hämtar sitt vatten från Nassersjön med hjälp av jättelika pumpar, som invigdes 2005. Enbart dessa pumpar hör till de verkligt stora ingenjörsprojekten i världen. Från huvudkanalen sträcker sig i nord-sydlig riktning fyra drygt två mil långa sidokanaler, som ska förse det framtida jordbruket med vatten. Utprovningen av bevattningspumparna pågår nu, och när det är klart kommer man att börja göra odlingsexperiment för att se hur ökensanden kan förvandlas till åkermark.

Huvudkanalen heter Sheikh Zayed Canal, uppkallad efter Förenade arabemiratens president shejk Zayed Bin Sultan El Nahayan, som skänkt 100 miljoner dollar till projektet genom en fond i Abu Dhabi.

Läs mer om projektet på www.water-technology.net

Läs mer om NAWAPA, Transaqua (Kongo-Tchad, Merrowe (Sudan), Gibe (Etiopien) och andra stora vattenprojekt.