Eurasiens NAWAPA? Ryska floder kan förse Centralasien med vatten

Vid ett möte om regionalt samarbete i Kazachstan den 6-7 september, där även den ryske presidenten Medvedev deltog, sa Kazachstans president Nazarbajev att det var dags för regeringarna att försöka hitta en lösning på problemet med en otillförlitlig vattenförsörjning. Och då måste man tänka stort, sa han. Lokala lösningar har inte den önskade effekten. Varför inte återuppta projektet att leda vatten från de ryska floderna, som nu rinner ut i Ishavet, till att i stället förse hela Centralasien med dricksvatten?

Projektet, som skulle kunna bli ett slags eurasisk motsvarighet till det nordamerikanska Nawapa-projektet, handlar i första hand om att leda vatten i en kanal från floden Ob och dess biflod Irtisj till det vattenhungriga området runt Aralsjön i Centralasien. Detta är något som har varit på tal i Ryssland från och till i mer än hundra år. Långtgående planer för projektet hade utarbetats på 1980-talet, men det stoppades av s.k. miljöskäl 1986, på Gorbatjovs tid.

Nu sa president Medvedev att han var öppen för att diskutera idéer, "även en del idéer från det förflutna som har samlat damm". Ryssland förfogar över ca 20 procent av världens sötvattentillgångar. Flera samarbetsavtal undertecknades mellan Ryssland och Kazachstan, bl.a. gällande järnvägstransporter och det gemensamma bruket och skyddet av gemensamma vattentillgångar.

Se LPACTV-videon om projektet att vända ryska floder fö att återuppliva Aralsjön: "The extended NAWAPA project: A Eurasian case-study"