Bernanke erkänner: LaRouche hade rätt

Den amerikanske centralbankschefen Ben Bernanke har nu i praktiken medgivit att Lyndon LaRouche hade rätt, och han själv fel, under sommaren och hösten 2007, då LaRouche hävdade att finanssystemet i hela världen gick in i en allmän sammanbrottskris från och med september 2007, först under George W. Bush, och sedan i accelererad takt under Obama, en kris som inte är begränsad till USA men har sitt politiska centrum där.

Den 2 september avgav Bernanke vittnesmål inför den tvärpolitiska Financial Crisis Inquiry Commission, som på den amerikanska regeringens uppdrag utreder orsakerna till finanskrisen. Under den efterföljande utfrågningen ville en ledamot att Bernanke skulle förklara sina lugnande försäkringar till kongressen 2007 om att krisen skulle kunna "hållas under kontroll, och inte sprida sig". Bernanke svarade:

– Tankegången var att om huspriserna skulle falla tillbaka lite – och ingen räknade ju med att de skulle falla 25-30 procent – men om de skulle gå ner lite så skulle ekonomin kunna klara det. När jag sa det som jag sa, så byggde det på iakttagelsen att även med ett väldigt dåligt scenario så var det inte troligt att de totala förlusterna på huslån med låg men stigande ränta [subprime, adjustable rate mortgages] skulle överstiga säg 300 eller 400 miljarder dollar, vilket är mycket pengar helt klart, men jämfört med de globala finansmarknaderna, där det finns aktievärden för 60.000 miljarder dollar på världens börser, så var det en väldigt liten summa pengar. Alltså skulle 300-400 miljarder dollar i förlorade aktievärden ha nästan ingen betydelse för världsekonomin.

– Men det visade sig att finanssystemet hade de här sårbara och svaga punkterna, som jag talade om i mitt längre vittnesmål. Det som egentligen bara var en liten faktor i det stora hela utlöste de här svagheterna och ledde till en mycket större kris. Det som jag inte insåg när jag tänkte och sa att krisen var under kontroll, var att det byggde på uppfattningen att förlusterna skulle gå att hantera. Jag insåg inte vidden av bristerna och svagheterna i systemet som skulle förstärka den första chocken från subprime-marknaden och förvandla den till en mycket större kris.

Men långt innan Bernanke uttalade dessa lugnande försäkringar till kongressen hade Lyndon LaRouche i dramatiska och tydliga ordalag förklarat i en webcast den 25 juli 2007 att "det internationella finanssystemet just nu faktiskt håller på att rasa samman. Det finns ingen möjlighet för en icke-kollaps av det rådande finanssystemet – ingen! Det är slut, nu! Det rådande finanssystemet kan inte fortsätta existera under några omständigheter, under någon president, under något ledarskap eller någon ledande grupp av länder. Endast en fundamental och tvär ändring av det internationella monetära finanssystemet kan förhindra en allmän, omedelbar kedjereaktionskollaps. I vilken hastighet vet vi inte, men det kommer att fortsätta och det kommer inte att gå att stoppa."

– Bernanke har därmed erkänt att han hade fel, vem det än var som han gick emot, när han struntade i min varning, sa LaRouche i ett uttalande den 4 september. Han slog fast:

– Det som jag varnade för inträffade exakt på det vis som jag hade sagt att det skulle göra.

I samma webcast den 25 juli 2007 lade LaRouche också tydligt och klart fram de nödvändiga åtgärderna, som sedan presenterades som hans lagförslag, Homeowners and Bank Protection Act of 2007. Han sa bland annat: "Vi har hamnat i ett läge där vi behöver snabblagstiftning för att förhindra att folk blir vräkta från sina hem. Hela banksystemet i USA, alla de stora bankerna är bankrutta i någon mening. Och vi kan inte tillåta att de slår igen, så därför måste vi se till att de får någon form av skydd."

– Den som användes av krafterna bakom Bernanke, sa LaRouche den 4 september, för att sabotera lagförslaget om att rädda hus och hem - och bankerna (Homeowners and Bank Protection Act), var Barney Frank, som har oturen att gå rakt in i en debatt med Rachel Brown i Massachusetts, där jag är säker på att det kommer att talas en hel del om detta faktum att Bernanke är inkompetent.

Barney Frank är kongressledamot för demokraterna i Massachusetts, och ordförande i kongressens finansutskott. Han utmanas i primärvalet i Massachusetts den 14 september av LaRouchedemokraten Rachel Brown.

Se debatten mellan dem, som ägde rum den 7 september, på Rachel Browns hemsida http://www.rachelforcongress.com/

Se videon med Lyndon LaRouches förutsägelser om finanskrisen här