Olof Palme och EAP igen

Igen attackeras EAP för sin politiska strid med Olof Palme. Det är Håkan Arvidsson som recenserar Henrik Berggrens nyutkomna biograf om Olof Palme, Underbara dagar framför oss, i Svenska Dagbladet den 5.9. Arvidsson hävdar att "EAP förföljde" Olof Palme. Vare sig det syftar på vad som står i boken eller är Arvidssons åsikt, är det den typiska falska historieskivningen om EAP:s fundamentala strid mot det postindustriella samhälle Palme var främste talesman för i Sverige. Att Arvidsson kastar ur sig en sådan klyscha är ingen bra reklam för Berggrens bok. Det kan bara skrivas av den som tror att Palmes postindustriella politik, inklusive övergången till servicesamhället, IT-samhället och finansbubblorna är den enda möjliga verkligheten, bara därför att den under 40 år verkat vara så framgångsrik.

Nu går den postindustriella politiken mot sitt slut och kraschar med finanskollapsen, med stor risk för en total försörjningskris för miljarder människor. Antingen försvinner arvet från Palme på det sättet, eller också påbörjar människorna en återindustrialisering och återuppbyggnad för samhällets överlevnad. Det senare gör att Palmes fasanfulla postindustrialism kommer att omvärderas av en värld som återgått till framstegsoptimismen och en positiv syn på människornas roll i biosfären.

Berggrens bok verkar inte kunna lyfta Arvidsson till något sådant alternativt perspektiv på det sena 1900-talets historia. Deras inskränkta syn på Palme visar vikten av dokumentärenfilmen Sanningen om LaRoucherörelsen i Sverige - EAP som gjorts av LaRoucherörelsen i Sverige - EAP. Där finns ett avsnitt som heter: "Striden om Sverige: EAP mot Palme och nolltillväxtfascisterna". Detta är den första riktiga dokumentärfilmen om Sveriges moderna historia - en film, som även kommer att stå sig, när den allmänna uppfattningen är att postindustrialismen inte var mer än en tillfällig jobspost(1) och Palme var dess budbärare.

(1) jobspost betyder sorgebud

Läs också Ulf Sandmarks debatt med socialdemokraten Martin Tunström om Palmebeskrivningen i EAPTV-filmen "Sanningen om LaRoucherörelsen i Sverige -EAP"