USA hyperinflaterar dollarn

In i det sista  leder Barack Obama sin nation in i katastrofen. Han betalades av Wall Street och nu låter han Wall Streets megabanker få det de i panik ropar på: Hyperinflatering av dollarn!

Innan Ben Bernanke blev chef för den amerikanska centralbanken lovade han att "om det krävs skulle han flyga med helikopter över Wall Street och kasta ut säckar med dollarsedlar." Nu har Obama släppt lös Bernankes helikoptrar. Den 10 augusti bestämdes detta, utan att någon i den svenska regeringen eller riksbanken eller en någon i svensk media berättade något, trots att det omintetgör alla ymniga vallöften i den pågående valrörelsen.

LaRouche kommenterade den förnyade hyperinflationspolitiken med ett kraftfullt uttalande under rubriken "Wall Street är inte döende - det är dött! Var inte löjlig!":

- Det här är veckan som Wall Street faktiskt dog. Det amerikanska centralbankssystemet, som redan ägnar sig åt bankräddningspaket en i princip hyperinflationistisk nollränta, har nu förklarat sig beredd att ta till den ännu mer drastiska åtgärden att kopiera exakt samma slags monetära hyperinflation som fick hela den weimartyska ekonomin att bryta ihop sommaren och hösten 1923.

Bernanke satte därmed punkt för allt tal om återgång till normala (högre) räntor, återbetalning av bankstöd och en exitstrategi. Den amerikanska centralbanken bestämde den 10.8 att de pengar hans centralbank får in som återbetalning till alla bolånepapper man övertagit från bankerna sedan 2007, skall användas för att lösa ut ännu mer ruttna bolånepapper i bankerna och de internationella hedgefonderna.

Den 17.8 blev saken ännu tydligare när USA:s finansminister Timothy Geithner, under ett seminarium på finansdepartementet om just dessa bolånepapper, sammanfattade att han "fann alla överens" om att hela marknaden av bolånebaserade värdepapper (sk MBS) skulle garanteras av staten. Obs, detta är ingen hjälp till husägare som inte kunnat betala sina subprimelån, utan bara dem som köpt dessa lån som värdepapper när bankerna sålt dem vidare. Det var finansmän på seminariet som krävde "full nationalisering" av detta giftavfall i finanssystemet till ett värde av 3.500 miljarder dollar, dvs mer än allt tidigare bankstöd under både Bush och Obama. Bernanke och Geithner har i full härdsmältepanik bestämt sig för att sätta igång en massiv sedeltryckning.

Det kommer ovanpå sommarens massiva sedeltryckning av Europeiska centralbanken, engelska centralbanken osv. för att hålla Sydeuropas banker flytande, men också till en mördande spekulation i mat och råvaror, massiva kartelliserande företagsuppköp och "privat" OPS-finansiering av statliga infrastrukturprojekt. Weimartysklands hyperinflation skedde i en isolerad nation, medan hyperinflateringen av dollarn, euron, pundet, etc berör varje hörn av planeten.