Glass-Steagall-förslaget tar fart i Europa

Det av LaRouche föreslagna återinförandet av brandväggen mot spekulation i finanssystemet genom Glass-Steagall-lagen tar fart även i Europa. I USA arbetar fortfarande en hel rad senatorer på att få med det i Obamas ännu inte slutgiltigt beslutade finansreform. De brittiska agenterna Obama och Barney Frank såg till att finansreformen skulle bli helt tandlös genom att först stoppa Glass-Steagall-förslaget i USA:s senat och sedan även ta bort det förbud mot derivathandel som fortfarande var kvar. Debra Freeman har i en video beskrivit hur absurt långt (bl.a. lägändringar uppskjutna till år 2022) som Obama gick för att tillmötesgå Wall Street.

Mobiliseringen fortsätter i senaten för att få Glass-Steagall återinförd. Samtidigt har Lyndon LaRouche och LaRouchePAC:s tre kandidater till kongressen, Kesha Rodgers, Summer Shields och Rachel Brown, dragit igång en mobilisering för att bredda stödet för Glass-Steagall genom omröstningar i de valda församlingarna i USA:s städer, län och delstater. Det gör att kravet på Glass-Steagall sprider sig som en löpeld i proteströrelsen mot alla brutala nedskärningar i USA.

I Europa diskuteras Glass-Steagall av många ledande tidningar och personer på kontinenten. Viktigast är att frågan faktiskt nu är under behandling i flera europeiska parlament.

I Italien har förslaget att återinföra Glass-Steagall lagts fram både i senaten och deputeradekammaren. Senator Oskar Peterlini har med sig två partimedlemmar och tio andra senatorer fr sitt förslag i senaten. Parlamentsledamoten Catia Polidori har lagt fram Glass-Steagall i Italiens lägre parlamentskammare med stöd av 24 medparlamentariker.

I Frankrike har en parlmentsledamot också lagt fört upp kravet på Glass-Steagall till behandling.

I Europaparlamentet har den italienska ledamoten Cristiana Muscardini både ställt en fråga och lagt fram en resolution för Glass-Steagall. Detta innebär att även de svenska ledamöterna i Europaparlamentet inte längre kan ducka för Glass-Steagall utan måste bekänna färg. Hjälp dem var du kan, när du träffar på dem i valrörelsen!

Frågan om Glass-Steagall är den ödesfråga som alla måste ta ställning till i det svenska valet. Andra parlamentariker i världen debatterar nu hur Glass-Steagall kan användas för att komma ur krisen utan att hela samhället går under i försöken att betala finanssystemets berg av spekulationsskulder. Varje kandidat i valet till svenska Riksdagen måste höja sig till att hantera denna ödesfråga. Beställ egna exemplar att dela ut eller skicka länken till EAP.s valpamflett för att se till att alla kan sätta sig in i frågan och få fler att ta ställning!