Mer av LaRouche i offentligheten

Lyndon LaRouche har under det senaste året informellt diskuterat med en hel grupp framstående amerikanska ekonomer i den s.k. Stanfordgruppen. Dessa ekonomer, varav flera arbetade i och kring tidigare amerikanska regeringar, har velat veta hur LaRouche kunnat förutsäga finanskrisen och ta fram en lösning på krisen. Diskussionerna har förts bl.a. på de webcasts LaRouche hållit och med LaRouches medarbetare. Av diskussionen kan man se flera ekonomer nu har tillägnat sig så mycket av LaRouches förståelse av fysisk ekonomi att det nu finns tillräckligt med ledande människor i USA för att kunna införa och administrera LaRoucheplanen inklusive en Glass-Steagall-reglering av banksystemet.

Ett första större möte mellan dessa personer som diskuterar LaRoucheplanen skedde den 29 april i New York. Förutom amerikanerna fanns där även regeringsfolk från Ryssland, Kina och Indien. Även flera journalister deltog för att lyssna. Betydelsen av att dessa människor tillsammans diskuterade med Lyndon LaRouche över en videolänk kan inte överskattas. Med detta framträder i offentligheten de historiska personer som kan få LaRoucheplanens fyrmaktssamarbete att fungera, den enda tillgängliga lösning som finns på finanskrisen och därmed enda möjligheten att undvika en civilisationskollaps.

Mötet ger alla möjlighet att få en uppfattning om diskussionen om vart USA är på väg efter Obama. Det gör det också möjligt att förstå hur Lyndon LaRouche är på väg att mot hösten komma in mycket mer i den offentliga debatten med ledande amerikanska och de andra fyrmaktnationernas ekonomer.

Det går att läsa (på engelska) hur diskussionen gick den 29 april här.

I en LPACTV-video tisdagen den 6 juli har Lyndon LaRouche diskuterat detta på veckorapporten tillsammans med sina medarbetare John Hoeffle och Nancy Spannaus, vilken kan ses här.