Enda sättet att stoppa oljeläckan

Miljörörelsens kampanjer mot kärnkraft, och mot oljeborrningar nära kusterna, har tvingat oljebolagen till allt mer riskfyllda oljeprojekt.
Resultatet kan mycket väl bli, att man måste ta till den sista möjligheten att täppa igen den läckande oljekällan i Mexikanska golfen, nämligen en fredlig kärnsprängning. Det skriver chefredaktör Laurence Hecht i det amerikanska vetenskapsmagasinet 21st Century Science & Technology.

Hecht hänvisar till experter, bland andra Milo Nordyke med erfarenheter från USA:s forskning på fredlig användning av kärnsprängningar, som menar att man skulle kunna använda detta i Mexikanska golfen utan nämnvärd risk för radioaktiva utsläpp.

En kärnladdning på 10-15 kiloton skulle placeras 7-10 meter från borrhålet, men på mer än 2.000 meters djup under havsbotten där deformering av havsbottnen inte kan ge upphov till vågbildning uppe på ytan. Explosionen skulle producera en chockvåg som skulle få berggrunden att flytta sig i sidled och lägga sig över borrhålet. Hålet skulle täppas till långt under de sprickbildningar som kan antas finnas i det översta 400 meter tjocka lagret av lera och lösare bergarter. I värsta fall, om borrhålet inte skulle täckas över, skulle de ytterst små mängder radioaktivt material som kan tränga upp genom borrhålet vara så utspädda genom uppblandningen med havsvatten att de skulle vara helt ofarliga. Sovjetunionen har framgångsrikt använt 5 underjordiska kärnsprängningar för att stänga flammande gaskällor. En annan möjlighet är att använda ännu mindre kärnladdningar, som trycks ner direkt i borrhålet med hjälp av projektiler av ett slag som än så länge är en militär hemlighet.

Det är viktigt att alla nödvändiga förberedelser görs för att tillgripa den här typen av åtgärd. Varje dag väller 90.000 fat olja, eller kanske ännu mer, ut i Mexikanska golfen. De senaste rapporterna från ledande ingenjörer med insyn i vad som händer säger att det kan vara så mycket som 150-200.000 fat per dag och att bergrunden på havsbotten runt borrhållet håller på att spricka upp så att det läcker på fler ställen. Om röret täpps till kommer alltså oljan välla fram ur andra hål. Samtidigt menar många att chansen att få stopp på oljeflödet med avlastande borrhål är liten.

Det tar tid att undersöka bergartslagren, konstruera och bygga kärnladdningen och bestämma exakt hur man ska gå till väga, tid som Obama-administrationen har förlorat genom att blunda för problemets allvar. Expertis på detta område finns på Lawrence Livermore- och Los Alamos-laboratorierna.

En åtgärd av det här slaget kan bara genomföras under ledning av amerikanska myndigheter. Det brådskande behovet av att ha en sådan "kärnteknisk lösning" i beredskap är därmed ytterligare ett skäl för USA att expropriera BP, beslagta företagets arkivmaterial och arrestera ledningen och åtala den för brott, bland annat en kriminell försumlighet som ledde till elva oljearbetares död.

För detta krävs att det brittiska redskap som nu bebor Vita huset avlägsnas från makten. Dessutom kan situationen vara ännu värre än befarat, om BP faktiskt borrat ända ner till 10.000 meters djup, och stött på en djup åder under mycket högt tryck - vilket är ännu ett skäl för USA att gå in och ta över från BP.

Lyndon LaRouche har krävt att USA:s regering inleder de diplomatiska förberedelserna för att tillgripa en fredlig kärnsprängning som nödåtgärd. Har kräver att USA omedelbart inleder förhandlingar med alla de länder som skrivit på det internationella provstoppsavtalet för kärnsprängningar.

Läs en intervju (på engelska) med Milo Nordyke, den främste experten på fredliga kärnsprängningar här

Se tre LPACTV videofilmer med dokumentation om detta och om den brittiska imperiepolitiken mot USA:

1. LPACTV Crisis in the Gulf Part I: BP, Imperialism at Work

2. LPACTV Crisis in the Gulf Part II: The Nuclear Option, Then and Now

3. LPACTV Crisis in the Gulf Part III

Aftonbladet visar banderollen med kravet på fredlig kärnsprängning för att stoppa oljeläckan (nedre bilden) men förklarar inte vad det handlar om här

Nästa internationella webcast med Lyndon LaRouche:
Midsommardagen lördag den 26 juni kl 19:00 svensk tid