Obamas ”Finansreform” har världens största kryphål

Glass-Stegall-förespråkarna i amerikanska senaten Maria Cantwell och John McCain lyckade på tisdagen den 18 maj få tillräckligt med röster för att fortsätta debatten. Men på torsdagen den 20.5 hade Obama-administrationen lyckats pressa tillräckligt med senatorer att med minsta marginal avsluta debatten och utestänga Glass-Steagall-förslaget, liksom andra föreslagna brandväggar i banksystemet mot derivatspekulation. (Det krävs 60 senatsröster för att sätta streck i debatten.) Sedan röstades Obamas "Stora finansreform mot Wall Street" igenom med 59 röster mot 39.

LaRouche karakteriserade omedelbart denna lag som "den bästa som kunde köpas för smutsiga pengar". USA president visade återigen att han är en förrädare och kongressen visade, med några undantag, sig vara absoluta fegisar.

Obama och det demokratiska partiets ledning avslöjade sin desperation över det växande motståndet genom att trumfa igenom förslaget utan att tillåta någon debatt om Glass-Steagall. Inte heller tilläts någon diskussion om vare sig Cantwell-Lincolns förslag att göra derivattransaktionerna offentliga genom en obligatorisk registrering precis som aktiehandeln eller ens det liknande förslag som kommit från Obamas egen chefsrådgivare, förre chefen för amerikanska centralbanken Federal Reserve Paul Volcker.

I sitt tal efteråt ljög Obama, som vanligt, och sa att Wall Streets försök, "att urvattna lagen med kryphål och undantag i eget intresse för att underminera en ordentlig förändring", hade misslyckats.

I själva verket är denna finansreform, som stöddes av Goldman Sachs och drevs igenom av Obama-administrationen, inget annat än ett stort kryphål, närmare bestämt världens största eftersom det tillåter världens största affär, nämligen derivatbubblan. Både tilläggen om återinförande av Glass-Steagall-lagen och Cantwell-Lincolns krav på börsregistrering av derivaten, hade kunnat täppa till det jättelika kryphålet för derivat, vilket "Finansreformen mot Wall Street" nu innehåller.

Som LaRouche sa i ett uttalande före omröstningen, om inte kongressen stoppar derivaten och återinför Glass-Steagall kommer inte de amerikanska medborgarna nöja sig. Om kongressen manipulerar beslutsprocessen för att driva igenom presidentens krav, kommer medborgarna revoltera mot kongressen och presidenten.

I ett uttalande efter lagen var antagen, lovade senator Maria Cantwell att "inte ge upp denna strid". Hon sa att hon röstade emot denna lag eftersom den "inte täppte till potentiellt farliga kryphål" i regleringen av derivathandeln. Oreglerade derivat, sa Cantwell, spelade en nyckelroll för att orsaka den "värsta finansiella krisen och nedgången i ekonomin sedan den stora depressionen. ... Vi måste stoppa dessa farliga aktiviteter. Vi behöver striktare förbud mot bankernas spekulation med insättarnas pengar. Vi behöver klara riktlinjer - som Glass-Steagall - som separerar riskabla aktiviteter får det traditionella banksystemet. Vi behöver styra bort vårt finanssystem från konstgjorda vadslagningar och få över mer kapital till dem som skapar jobb och vanliga människors företag."

Den demokratiske senatorn Russ Feingold, som tillsammans med Cantwell hade röstat emot Obamas "finansreform", betonade att "lagen inte eliminerade risken för landets ekonomi, som utgörs av finansiella företag som anses vara för stora att gå under. Inte heller återupprättade den de beprövade säkerhetsåtgärderna som infördes efter den stora depressionen, där lokala banker var åtskilda från Wall Street-företagen, och är avgörande för att förhindra en ny härdsmälta i ekonomin."

Striden i senaten och LaRoucherörelsens omfattande mobilisering gör nu att Glass-Steagalls ande är ute ur flaskan. Stora amerikanska tidningar har nu börjat skriva om Glass-Steagall. Massor av lokala politiker, fackföreningar och medborgargrupper, inte minst Tepartyrörelsen, som har betydligt med allmänt stöd än vad dess ganska inskränkta ledning representerar, har nu fått upp ångan. Vid nästa uppehåll i kongressarbetet 28.5 - 7.6, när ledamöterna återvänder till sina hemorter för att dra igång sina återvalskampanjer, kommer därför många att bli kokta.

Sprid nyheten om det amerikanska Glass-Steagallförslaget i övriga
världen också. Det är avgörande för att ersätta EU gigantiska stöd till bankerna och brutala
åtstramning med en sanering av Europas banker och ett massivt
återuppbyggnadsprogram av den reala ekonomin.

Se videon "Firewall" om historien bakom hyperinflationen och
Glass-Steagall här (på engelska)

Se videon "1932" om USA:s historia bakom Roosevelts reformer här [2] (på
svenska)

Läs om Vad Glass-Steagall-lagen innebär här (på svenska)

Läs LaRouches uttalande "Hur vi räddar planeten nu - en global
Glass-Steagall!" här [3] (på svenska)

Läs om det nya Glass-Steagall-förslaget i amerikanska senaten här [4] (på svenska)

Se LyndonLaRouches webcat den 8 maj om mobiliseringen för Glass-Steagall här (på engelska)

Läs Cantwell-McCains pressmeddelande här (på engelska)

Se Cantwell-McCains pedagogiska presskonferens här (på engelska)

Se även Cantwells pedagogiska tal mot derivatspekulationen här (på engelska)