LaRouche: Ta inga chanser – se till att Glass-Steagall vinner!

Lyndon LaRouche betonade i sin webcast den 8 maj hur avgörande Glass-Steagall-lagen är för att mänskligheten skall undvika en global kollaps. De senatorer som lagt fram förslaget Maria Cantwell och John McCain, och de senatorer som stöder det, agerar som patrioter som försvarar USA. Om Glass-Steagall återinförs kommer bergen av spekulativa skuldpapper i det amerikanska finanssystemet att raderas ut och det kommer att krossa det brittiska imperiet.

Förslaget att återinföra Glass-Steagall är framlagt i senaten som ett tillägg till den stora reformen av finanssystemet som diskuteras i form av ett lagförslag av senator Dodd. Cantwell/McCains tillägg har kommit så långt att det skall debatteras på måndag och kommer eventuellt upp till omröstning på måndagskvällen (natten till tisdag svensk tid) eller någon av de följande dagarna.

LaRouches kommentar var:

- Man kan kyssa civilisationen adjö i den form vi känner den, den är slut om vi inte inför Glass-Steagall. Ta inga chanser. Se till att den vinner!

Världen ligger bokstavligen talat i dina händer. Vad vi nu gör är avgörande. Antingen återinförs Glass-Steagall eller så går vi under. Om du är en amerikansk patriot eller världsmedborgare måste du komma loss och se till att denna strid vinns.

Det finns ett tillräckligt stöd i senaten, men alla upptänkliga metoder används för att stoppa förslaget. Senator Maria Cantwell intervjuades i torsdags på TV och sa att hon är övertygad om att Glass-Steagall snart åter blir lag i USA.

LaRoucherörelsen i USA mobiliserar nu massivt för att stödja förslaget. Man har redan nått nästan alla senatorers kontor och mobiliserar nu lokala politiker och föreningar att ta kontakt med sina senatorer. Redan har 800 ledarkommentarer i USA:s media stött Glass-Steagall.

Sprid nyheten om det amerikanska Glass-Steagallförslaget i övriga världen också. Det är avgörande för att ersätta EU gigantiska stöd till bankerna och brutala åtstramning med en sanering av Europas banker och ett massivt återuppbyggnadsprogram av den reala ekonomin.

Se videon "Firewall" om historien bakom hyperinflationen och Glass-Steagall här [1] (på engelska)

Se videon "1932" om USA:s historia bakom Roosevelts reformer här [2] (på svenska)

Läs om Vad Glass-Steagall-lagen innebär här (på svenska)

Läs LaRouches uttalande "Hur vi räddar planeten nu - en global Glass-Steagall!" här [3] (på svenska)

Läs om det nya Glass-Steagall-förslaget i amerikanska senaten här [4] (på svenska)

Läs Cantwell-McCains pressmeddelande här (på engelska)

Se Cantwell-McCains pedagogiska presskonferens här (på engelska)

Se även Cantwells pedagogiska tal mot derivatspekulationen här (på engelska)