Glass-Steagall framlagd i USA-senaten av majoritet!

Glass-Steagall lagen från 1933 och dess motsvarigheter i hela Västvärlden höll bankväsendet stabilt i nästan 60 år. Lyndon LaRouche har förespråkat Glass-Steagall och nu har en majoritet av senaten beslutat att den skall få läggas fram till behandling. Lagförslaget skulle innebära att ett fungerande bankväsende kan återupprättas eftersom spekulativa verksamheter separeras ut till finans- och försäkringsbolag och inte längre garanteras av staten. Om detta införs i fler länder med början i USA kommer befolkningarna och den reala ekonomin att slippa den omöjliga uppgiften, att som nu först tvingas betala finansvärldens spekulationsförluster innan någon investering i real tillväxt kan påbörjas. Bankerna kan i stället för att desperat finansiera mer och mer spekulativa investeringar, helt inriktas på att produktion och människor skall överleva och utvecklas. Det innebär slutet för det Brittiska imperiets globala monetära system.

De två senatorer, som lagt fram förslaget, är demokraten Maria Cantwell från delstaten Washington och förre republikanske presidentkandidaten John McCain. Ytterligare tre demokratiska senatorer Ted Kaufman, Tom Harkin and Russell Feingold sponsrar förslaget, som med ett beslut stött av 75 senatorer nu infogats i ett redan delvis behandlat föreslag. Glass-Steagall är därför på ett snabbspår på väg att beslutas i USA-Senaten inom de närmaste veckorna.

Senator Maria Cantwell skrädde inte på orden, när hon i ett pressmeddelande den 6 maj motiverade sitt förslag:

- Jättelika banker satsar sina pengar på riskfyllda Wall Street-upplägg i stället för att investera dem till nytta för den vanliga amerikanen på Main Streeet. Så mycket pengar garanterade av de amerikanska skattebetalarna går till dunkla spekulationsmarknader, att flödet av lånekapital har styrts bort från våra lokala banker och småföretag, som behöver lån för att expandera och skapa jobb. Det är dags att åter separera affärsbanksverksamhet från Wall Streets finansbolag.

- Jag vill se till att vi aldrig låter den amerikanska skattebetalaren få notan på ytterligare 700 miljarder dollar - eller mer - för ett räddningspaket till finansindustrin, sa Senator John McCain och fortsatte: Inget finansföretag skall tillåtas vara så stort att dess konkurs föröder vår ekonomi och förstör miljontals amerikanska jobb. Detta land skulle må bättre om vi begränsade dessa finansiella institutioners verksamheter.

- Det är ingen tillfällighet att vår finanssektor helt spårade ur, när Glass-Steagall regleringarna avskaffades 1999, sa senator Tom Harkin och fortsatte: Genom att slå samman affärsbanker, finansbolag och försäkringsbolag till stora finansiella företag, växte sig finansinstitutionerna sig så stora och blev så sammanlänkade att de inte kunde tillåtas gå omkull. För mig står det klart att återgången till Glass-Steagall-erans regleringar kommer att hjälpa till att få slut på det problemet och återskapa ordningen i vår finanssektor.

Pressmeddelandet fortsatte:
"Lagtillägget som lades fram idag kommer att förbjuda affärsbanker att på något sätt knyta sig samman med finansbolag och vice versa; förhindra att styrelseledamöter, direktörer eller anställda på en affärsbank tjänstgör som styrelseledamot, direktör eller anställd i ett finansbolag eller vice versa; förbjuda affärsbanker att ägna sig åt försäkringsverksamhet; och ge en frist på ett år från det att lagen beslutas till dess att finanshusen skall ha genomfört uppdelningen av sina affärsbanks- och finansverksamheter."

"Från 1933 har Glass-Steagall upprätthållit en skiljemur mellan affärsbanker och finansbolag för att skydda insättares pengar från att riskeras i Wall Street-spekulationer. I nästan 60 år har denna brandvägg upprätthållit banksystemets hederlighet; förhindrat fuskaffärer och begränsat aktiespekulation. Men sedan den avskaffades har banker blandat bankverksamhet med fondmäkleri, använt kryphålen som uppstått för att sälja finansiella produkter som aktier och fonder till sina kunder samtidigt som man åtagit sig aktieemissioner. När dessa megabanker kollapsat har skattebetalarna i det nuvarande systemet tvingats betala förlusterna två gånger om."

"Med denna lagändring kommer finansföretag, som nu är verksamma både som affärsbanker och finansbolag, att tvingas bestämma sig för om man skall fokusera på att vara affärsbank eller finansbolag. I de flesta fall kommer dessa affärsbanker och finansbolag båda vara värdeskapande var och en för sig och lönsamma för sina aktieägare. Genom att skilja affärsbanker från finansbolag kommer lagändringen att göra slut på spekulationen med insättarnas pengar och återföra investeringar till den vanliga amerikanen på Main Street."

Se Cantwell-McCains pedagogiska presskonferens på engelska här

Läs Cantwell-McCains pressmeddelande på engelska här

Läs Helga Zepp-LaRouches flygblad den 1.3 2010 "Glass-Steagall-regler för Europa" (på svenska) här

Läs Lyndon LaRouches tal till ett diplomatmöte i Washington den 5.5 2010: "Glass-Steagall NU!" här