Vi är alla greker idag!

Grekerna protesterar mot EU/IMF:s åtstramningskrav som är värre än vad Georgios Papadopoulos' fascistiska militärjunta genomdrev. Grekland kommer inte att få behålla en enda av de 104 miljarder euro som skattebetalarna i Europa nu hostar upp. Hjälppaketet till Grekland är bara en täckmantel för att än en gång rädda de europeiska storbankerna. Efter Grekland står dessutom andra euroländer på kö. Den sammanlagda offentliga och privata skulden för Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien är 40.000 miljarder kr (3,9 biljoner euro). Av dessa skulder håller brittiska, tyska och franska banker 14.000 miljarder kr (2 biljoner dollar). Samtidigt finns det en derivatmarknad kopplad till dessa krisländers skulder på uppåt 1.750.000 miljarder kr (250 biljoner dollar). Det är hela det brittiska imperiets finanssystem som är hotat och nu skall räddas med åtstramning för Europas människor och företag. Det är, som Lyndon LaRouche sagt, självklart att det inte kan lyckas.

De protesterande grekerna har helt rätt när de säger att krispaketet kommer att tvinga in ekonomin i  en depression för minst två årtionden framöver. Även brittiska konservativa debattörer som Ambrose Evans Pritchard  i Daily Telegraph skriver "Club Med[elhavet] beordras genomföra samma politik som var så skadlig för Europa i början av 1930-talet, och som ledde till Lavals 'deflationsdekret' i Frankrike och på olika sätt ledde till Hitler, Franco, Antonescu och Metaxas i Grekland. Är de goda förebilder?"

Än en gång är det socialdemokratiska ledare som, likt Tysklands 1930-talskansler Brüning, banar väg för denna fascistiska politik i Europa. I Grekland är det socialdemokraten och Sverigevännen Papandreou som håller i yxan, understödd av den franske socialisten Dominique Strauss Kahn, som är chef för IMF, och från Sverige "EMU-kritikern" och Greklandrådgivaren Leif Pagrotsky. Eftersom paketet samtidigt tvingar Grekland att, mitt i åtstramningen, åta sig att betala stora franska och tyska vapenavtal, kan man jämföra detta socialdemokratiska förräderi med de tyska socialdemokraternas stöd för krigsrustningen 1914 vilket möjliggjorde första världskriget.

På den borgerliga sidan utmärker sig ännu mer Folkpartiets ekonomiske riktkarl Carl B. Hamilton med sitt krav att ta ifrån grekerna deras berömda frihet och demokrati. Han vill därmed omintetgöra hela Greklands historia inklusive kampen mot den fascistiska militärjuntan. Hamilton föreslår, tillsammans med den likaledes folkpartistiske europaparlamentarikern Olle Schmidt, att inte bara Grekland utan varje EU-land som i framtiden hamnar i kris, för att "få"  ekonomiskt stöd i gengäld, "åtminstone tillfälligt, kan bli tvunget att ge upp en del av sin suveränitet vad gäller skatte- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, social trygghet etcetera". Folkpartisterna vill att EU skall ta den "chans" som krisen utgör, att införa den EU-diktatur som skall kunna tvinga fram den europeiska åtstramning bankerna vill ha. Precis som tidigare deras partibroder Hjalmar Schacht, Hitlers finansminister, och Hitlersupportern John Maynard Keynes, propagerar de för att använda diktatur för att driva igenom den åtstramning finansmarknaden kräver.

Den fascistiska åtstramningspolitiken måste avvisas vare sig den kommer från vänster eller höger. Med den skuldbörda som det brittiska imperiets globala finanssystem lagt på världen, fyrtio gånger världens totala BNP och fyra gånger värre än Islands bankskulder före kraschen, är vi alla greker idag! Bankskulderna måste skrivas ned, derivatskulderna helt raderas, och inte betalas med Europas medborgares kött, blod och frihet.

EU/IMF-paketet till Grekland måste avvisas och ersättas med LaRoucheplanens

1 ) sanering av finanssystemet enligt Glass- Steagall-principen där banker för människor och producerande företag skyddas medan spekulationsinriktade fians- och försökringsbolag lämnas åt sitt öde,

2) återgång till självständiga valutor med fastalagda försvarbara växelkurser, samt

3) ett kreditsystem som ger ut tillräckligt med krediter för att sätta all ledig produktionskapacitet i fullt arbete för återuppbyggnaden av Europas ekonomi,

4) värdesäkring av krediter/valuta genom de stora infrastrukturprojekt som då kan byggas.

Med de förhör som den amerikanska kongressen genomför i Pecora-stil av de ansvariga på den gigantiska banken Goldman Sachs har hela banksystemets svindlerier börjat avslöjas ordentligt. I den amerikanska kongressen finns därför nu en möjlig majoritet för återinförande av Glass-Steagall-lagen som avskaffades 1999. Det och Stanfordgruppens inflytande betyder att LaRoucheplanen nu är uppe på dagordningen i hela världen, inklusive Europa.

Sverige måste omedelbart sluta stöda EU/IMF:s brutaliteter mot Grekland, påbörja Pecora-undersökningar av bankerna och ansluta sig till LaRoucheplanen för att omedelbart häva den okontrollerade finansiella kollapsen.

Se LaRoucherörelsen - EAP:s åtgärdsplan för Sverige

Lyndon LaRouche kommer att ta upp just denna möjlighet att lösa finanskrisen i sin webcast på lördag den 8 maj kl 19 (svensk tid)