Det finns ett liv efter euron!

LaRoucherörelsen i Sverige EAP gjorde den 4 maj följande uttalande med anledning av euro-systemets nära förestående sammanbrott:

Sverige måste använda följande åtgärdsplan för att sätta stopp för den gigantiska finanssvindeln. Den enda frågan är: Kommer det att bli ett okontrollerat sammanbrott, med kaotiska konkurser, hyperinflation och början till en ny mörk tid, eller kommer detta program som förespråkas av LaRoucherörelsen – EAP och dess likasinnade i andra länder att hinna genomföras i tid för att avvärja katastrofen?

Vad vi behöver är:

→ Omedelbart införande av ett tvåspårigt banksystem, som skyddar banker som ger lån till industri, jordbruk och handel och håller dem strikt åtskilda från investmentbankerna. De senare får reda upp sina räkenskaper utan statlig hjälp och om nödvändigt försättas i konkurs.

→ Allt som har med den allmänna välfärden att göra, särskilt löner, pensioner, personliga sparmedel, socialförsäkringar etc ska åtnjuta skydd och bevaras intakt i det nya systemet.

→ De "kreativa finansinstrumenten" raderas bort. Vi behöver inga hedgefonder eller riskkapitalbolag, och inga derivatkontrakt, värdepapperiseringar, CDO, CDS, MBS etc.

→ I stället för gröna jobb och satsningar på fullständigt olönsamma "alternativa energislag" behöver vi satsningar på avancerad teknik, som Sverige förut var så bra på. Vi behöver satsa på nya kärnkraftverk, magnettågsbanor och rymdteknik, som fungerar som en motor för vetenskapliga och teknologiska genombrott.

→ Om vi kommer ihåg vår stolta tradition som uppfinnare och upptäckare, kan våra små och medelstora företag, om de förses med tillräckligt med krediter, inte bara återskapa full sysselsättning och en blomstrande inhemsk marknad med en hög levnadsstandard. Då kan vi också medverka i stora infrastruktur- och vetenskapsprojekt i Ryssland, Kina, Indien och förhoppningsvis också i USA, som ett led i en återuppbyggnad av hela världsekonomin.