Det brittiska imperiet - inte Grekland - håller på att gå under

Samtidigt som EU:s finansministrar godkände räddningspaketet för Grekland på 104 miljarder euro den 2 maj gjorde demonstrationer runt om i Grekland klart att det grekiska folket inte kommer att tolerera de mördande hårda villkor som den grekiska regeringen tvingats gå med på.

Men det som verkligen hände den där helgen skiljer sig radikalt från det som rapporteras i medierna. Verkligheten är att hela det brittiska imperiet är hopplöst bankrutt och på fallrepet. Statsbankrutterna som hotar i Grekland, Portugal, Spanien, Irland, Italien och gud vet vilka andra länder är bara symptom på att hela den brittiska offshore-finanssvindeln går mot sitt slutliga sammanbrott.

Lyndon LaRouche poängterade i en kommentar samma dag att denna verklighet måste hamras in, om och om igen. Det brittiska imperiet är bankrutt och undergångsdömt. Hela euro-svindeln, som Maggie Thatcher och hennes franska pudel Francois Mitterrand (och George H.W. Bush) tvingade på Europa, rasar ihop inför våra ögon. London kommer att försöka pressa Tyskland till att rädda euron, men det kommer inte att lyckas, och det skulle i alla fall inte fungera. London försöker knäcka Tyskland, samtidigt som sammanbrottet sprider sig till hela Europa. Om man inte är helt på det klara med detta - att det är det brittiska imperiet som är bankrutt -  kommer misstag att begås.

Inget kan rädda det brittiska imperiet, men det kan ta hela världen med sig i fallet. Det är det som måste förhindras.

Vissa personer i det amerikanska etablissemanget börjar fatta delar av denna verklighet. David Ignatius, CIA-agenten som blivit ledarskribent, skrev en panikslagen artikel i söndagens Washington Post, och varnade för att Greklands statsbankrutt, som är oundviklig, kan smitta av sig och sprida en panik liknande det som hände på Wall Street 2008 efter Lehman Brothers-konkursen. Krisens spridning till Spanien, Portugal, Irland och Italien är också oundviklig, och resultatet kan bli en rusning mot de europeiska storbanker som sitter med dessa giftiga fordringar. En skuldkris för staterna kan övergå till en kris för bankerna, varnade han.

New York Times var ännu tydligare, och visade med ett flödesschema hur alla europeiska storbanker är exponerade för statskonkurser i de s.k. PIGS-länderna i södra Europa. På samma sätt som det ena landet efter det andra drogs in i första världskriget genom sina allianser, skulle ett enda lands statsbankrutt få andra länder på fall, medgav tidningen.

Man hänvisade till uppgifter från Internationella regleringsbanken om hur olika stater är skuldsatta till varandra inom EU, som visar att de fem länder som står på konkursens brant - Grekland, Portugal, Spanien, Irland och Italien - har skulder på 3 900 miljarder dollar till varandra, men framför allt till Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Detta är inte ett räddningspaket för Grekland. Det är ett räddningspaket för euro-systemet, sa hedgefondchefen Eric Fine till New York Times.

I verkligheten är det inte euro-systemet som sveps bort i detta statskonkursernas maratonlopp. Det är det brittiska imperiet. Därför är ingen överlevnad möjlig så länge det brittiska imperiet inte, som LaRouche länge har föreslagit, byts ut mot ett ordnat konkursförfarande genom en global Glass-Steagall-lagstiftning.