Englands NICE stoppar cancermedicin - låter människor dö

I Storbritannien går det konservativa partiet Tories på offensiven mot att sjukvårdsmyndigheten NICE fortsätter att förvägra vissa cancerpatienter behandling med nya mediciner. NICE, som "utvärderar" vård och medicin i samarbete med bl.a. svenska SBU, påstår att det inte „lönar sig" att hålla dessa patienter vid liv. Detta gäller fr.a. patienter som lider av ovanliga cancersjukdomar, t ex i levern eller i njurarna. NICE står som modell för USA:s och Barack Obamas s k sjukvårdsreform som med IMAP, som en sorts dödspanel, skall använda NICE:s metoder för att blockera och spara på hela kategorier av vård och mediciner.

Enligt Londontidningen Times anklagar Tories NICE för att sedan november 2008 ha underlåtit att godkänna nya cancermediciner som sjukvården (National Health Service; NHS) i England och Wales skulle kunna behandlat sjuka med. Tories uppger att det var mindre chans för brittiska patienter, jämfört med andra europeiska länder, att få 19 av 21 nya cancermediciner förra året. Detta trots att dessa mediciner skulle ha varit verksamma i behandlingen av de ca 7000 patienter om året som drabbas av lever- eller njurcancer.

Tories anklagar NICE för att i 40 procent av fallen inte ha utnyttjat möjligheten att dela kostnaderna för dyr medicin med läkemedelsindustrin. "Det är helt oförlåtligt, att tusentals människor, som led av cancer, har dött i England varje år därför att de inte får den medicin de behöver, när vi lägger ut över hundra miljarder pund varje år för sjukvård" sa Andrew Lansley, som är hälsovårdsminister i Tories skuggregering. "Det finns inget skäl för att vi inte skulle kunna använda de cancermediciner här, som redan finns i resten av Europa."

I mars uppskattade Forum för sällsynta cancersjukdomar i Storbritannien att upp till 16.000 patienter kan ha förvägrats behandling för att NICE bedömt att det skulle bli för dyrt att hålla dem vid liv med dessa nya mediciner.

Helen Rainbow, som på Macmillan Cancer Support utvärderar sjukvårdspolitiken, säger: "Vi tycker att det är bra att de konservativa sätter strålkastarljuset på frågan om tillgången på cancermedicin, särskilt för det höga antal fall av människor med sällsynta cancersjukdomar som NICE sedan november 2008 inte godkänt. Som man nu godkänner mediciner för användning i sjukvården (NHS) straffar man människor med ovanliga cancersjukdomar, t ex i lever och njurar, och det måste vi ändra på. Människor väljer inte vilken sorts cancer de drabbas av och ska inte lämnas åt sitt öde, bara för att de drabbats av något ovanligt. Ett flexiblare system behövs för att sätta p för en orättvis fördelning av cancerbehandling, förbättra överlevnadschanserna och för att se till att Storbitannien hamnar på samma nivå som resten av Europa."