Stålarbetare mot chockhöjningen av järnmalmspriserna

Prishöjningar på järnmalm och pellets på så mycket som 80-130 procent hotar stora delar av metallindustrin i Europa. Tyska fackförbundet IGMetall har pekat på att så mycket som en tredjedel av hela Europas metallindustri hotas.

Bakgrunden är sammanslagningen av de stora gruvföretagen nu har gått så långt att endast tre stora bolag, Rio Tinto, BHP Billiton och Vale, idag dominerar marknaden. Dessa bolag har nu tvingat fram dessa prishöjningar i vad som inte kan ses som annat än en kartellöverenskommelse. Eftersom denna brutala utpressning kommer ovanpå elbolagskartellens orimliga prishöjningar kan effekterna bli förödande för företag och samhälle.

IGMetall på Thyssen Krupp Steel har därför tagit initiativ till den s.k. Duisburgappellen där man kräver av sin förbundskansler Angela Merkel och EU-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso att omedelbart ingripa politiskt för att:
1. Stoppa råmaterialspekulationen
2. Införa rättvisa handelsregler och ett konsekvent agerande mot råvarukarteller
3. Säkra framtiden för Europas industriorter och bibehållande av våra arbetsplatser

Duisburgappellen kan läsas på engelska här och pressmeddelandet på tyska här

Alla som försvarar metallindustrin mot spekulanterna borde skriva på Duisburgappellen! En aktionsdag för Duisburgappellen planeras den 22 april.

Lyndon Larouche och LaRoucherörelsen i Sverige - EAP har länge arbetat för en plan för råvarusäkerhet inom ramen för en ny rättvis ekonomisk världsordning. De brittiska imperiekrafterna har länge positionerat sig för att med kontroll över strategiska råvaror kunna fortsätta dominera världsekonomin. Med denna råvarukontroll skall Europas gamla oligarker och kolonialmakter hindra Kina från att utvecklas till en världsmakt. Som alla kan se är en stor del av dagens prishöjningar just en del av en sådan utpressningspolitik mot Kina. Frågan om en garanterad rätt till råvaror är därför en strategisk fråga om hela världen skall kunna lyftas ur fattigdomen. Möjligheten att finna en stark nog allians att försvara människor, industri och länder mot den brittiska imperiepolitiken globaliserade karteller utgörs av LaRoucheplanens förslag till en fyrmaktsöverenskommelse mellan USA, Kina, Ryssland och Indien för att sanera finanssystemet och dra igång en global New Deal-politik. I ett sådant sammanhang kan Sverige spela en viktig roll i världens råvarupolitik. Se artiklarna:  "Sätt Sverige i arbete! Trygga världens råvaruförsörjning!" sid 14-15 i Ny solidaritet och "Hur skall vi lösa råvarukrisen?" sid 6 i Ny solidaritet. Läs om LaRoucheplanen här!

I Sverige har fr.a. Jernkontoret uttalat sig och rapporterat om järnmalmsprischocken.

Stål-och järnbrukens Europeiska samarbetsorganisation Eurofer har också vänt sig till EU-kommissionen.