Bill Clinton: Frihandel ett misstag!

Förre presidenten Bill Clinton, nu FN:s speciella sändebud till Haiti, tog möjligheten under ett framträdande inför senatens utrikesutskott den 10 mars att be om ursäkt för att ha infört frihandel på Haiti under hans första ämbetsperiod. Clinton sa att denna politik var "ett misstag", som bidrog till att förstöra Haitis förmåga att producera ris och föda dess folk.

Ungefär ett år efter det Nordamerikanska Frihandelavtalet (NAFTA) trädde i kraft 1993, återinsatte regeringen Clinton den bortdrivne haitiske presidenten Jean-Baptiste Aristide till makten 1994 på villkoret att Aristide skulle acceptera IMF/Världsbankens strukturanpassningsprogram (åtstramningspolitik), inkluderande kravet att skära ned skyddstullen mot risimport. Aristide skar ned tullsatsen från 35% till 3%, vilket gjorde att landet översvämmades av billig risimport, som konkurrerade ut bönder, livsmedelsarbetare, och handlare, vilka drev till slumkvarter i Port-au-Prince och andra städer med sina familjer. Dessa utarmade och arbetslösa medborgare är dagens jordbävningsoffer.

Denna politik "kanske var bra för några av mina bönder i Arkansas, men den har inte fungerat. Den var ett misstag", sa Clinton till senatens utrikesutskott. "Jag är tvungen att leva varje dag med konsekvenserna av den förlorade kapaciteten att producera en ris för att föda dessa människor på grund av vad jag gjorde; ingen annan."

Haiti blev snabbt, och fortsätter vara idag, den femte största marknaden i världen för amerikanskt ris. Den nuvarande haitiske presidenten Rene Preval, som är agronom från den risproducerande Artibonitedalen, försöker övertala utländska NGOs och statliga biståndorgan att inte bara dumpa mat på landet som hjälp, utan tillhandahålla frön, gödningsmedel, verktyg och teknologi som behövs för att kunna producera mat i provinserna. Bönder, framhäver han, måste kunna producera mat och sälja det istället för att söka fristad i huvudstaden eftersom de inte har något levebröd någon annanstans i landet.