LaRoucheungdomar hjälpte Belgien få viktigt kärnkraftspojekt

I Belgien har ett nytt internationellt forskningsprogram för kärnkraft fått klarsignal från regeringen. Beslutet kom den 3 mars och innebär att projektet MYRRHA kan sättas igång. Belgien finansierar projektet med 384 miljoner euro, vilket är 40 procent av den beräknade kostnaden. Premiärminister Leterne betonade att regeringen "förväntar sig att investeringen kommer att bli lönsam. Riskerna med avfallet från kärnkraftverk kan bli tusentals gånger mindre och volymen minskas hundrafalt. Dessutom kommer anläggningen att förstärka den vetenskapliga forskningen och leda till förbättrade medicinska tillämpningar. Detta är en bra investering för samhället och ett bidrag till produktionen av förnybar energi." Projektet kommer att drivas av Centret för kärnforskning i staden Mol, ca 50 km öster om Antwerpen.

MYRRHA (Multi-Purpose Hybrid Research Reactor for High-Tech Applications) kommer att leverera protoner och neutroner för olika forsknings- och utvecklingsprojekt, t.ex. för transmutation av utbränt kärnbränsle (transmutation av långlivat radioaktivt avfall till partiklar som antingen har korta halveringstider eller t.o.m. är stabila), produktion av radioaktiva isotoper som är viktiga för medicinsk diagnostik samt dopning av kiselhalvledare för elektroniska komponenter. Kärnforskningscentret i Mol har många internationella partner, bl.a. Indien.

MYRRHA skapar 2000 nya högkvalificerade jobb. Avkastningen på den sammanlagda investeringskostnaden på knappt en miljard euro beräknas i en studie till 13 miljarder euro, varav 11 miljarder euro skulle tillfalla Belgien.

Det första steget till en mer kärnkraftsvänlig politik tog Belgien för några månader sedan, då regeringen sköt upp den planerade avvecklingen av kärnkraft som en grön-liberal regeringskoalition beslutat om för många år sedan. Verkligheten gjorde sig helt enkelt gällande! För det första behövs ström och de existerande kärnkraftverken levererar ström. För det andra insåg man plötsligt, och detta sett i ett världsvitt perspektiv, att en brist på radioaktiva isotoper för medicinskt bruk kommit hotande nära i och med att man både i Kanada och Holland stängt framställningen av sådana isotoper. Radioaktiva isotoper används i diagnostiskt arbete och för cancerbehandling. Belgiens 45 år gamla kärnkraftsreaktor (BR2), som ligger i Mol, producerar för närvarande 25 procent av världens behov av radioaktiva isotoper, och den kommer också att läggas ner om några år.

Agora Erasmus, LaRoucherörelsens belgiska gren, gratulerade regeringen till dess beslut. För inte länge sedan delade organisationen ut tusentals flygblad som krävde att bilindustrin i Antwerpen (GM) istället för att läggas ned, måste ställas om till annan produktion och att MYRRHA omedelbart borde dras igång för att lösa den finansiella krisen med hjälp av högteknologiska projekt. Flygbladet hade en bild på Erasmus med Atomium i bakgrunden.