Vindkraft till havs minst dubbelt så dyr som kärnkraft

Brittiska regeringen planerar att framtill år 2030 bygga ut vindkraften till havs med över 30 gigawatt, med argumentet att det kräver mindre investeringar än nya kärnkraftverk. En analys från infrastrukturjätten Parsons Brinckerhoff, vilka själva bygger vindkraft till havs, visar dock att kärnkraftsproduktionen kostar mellan 6 och 8 pence (64-86 öre) per kilowattimme p/kWh, innefattat byggnad och slutförvaring, mot 15-21 (1,61-2,25 kr) p/kWh för vindkraft till havs.

Rapporten från 5 mars rankar vågkraft som Storbritanniens dyraste energikälla, med en kostnad på 16-38 (1,71-4,07 kr) p/kWh, medan kostnaden för vindkraft på land (8-11 (0,86-1,18 kr) p/kWh) kan konkurrera med gas på 6-11 (0,64-1,18 kr) p/kWh.

Analysen räknar in förutsedda bränsle-, koldioxid-, drifts- och underhållskostnader, tillsammans med kraftverkets optimala tekniska livstid och nedmonteringskostnad. Modellen omfattar inte näten, pga osäkerheten rörande var vindkraftsparkers och andra decentraliserade energikällors strömöverföringskostnader bör läggas. Om alla kostnader för strömöverföringen från vindkraftsparker ute till havs läggs på kraftstationerna kan det fysiska elpriset, enligt analysen, komma att bli ännu 20 procent högre.

Svenska regeringen bör även de omgående överväga de planerade 2000 vindsnurrorna i norra Norrland och i stället modernisera kärnkraften.