Inter-Alpha bakom förslaget till EMF-diktatur

Mycket av den nu pågående diskussionen om hur en Europeisk Monetär Fond (EMF) ska se ut, kretsar kring ett utkast som arbetades fram redan för ett år sedan av Deutsche Banks Thomas Meyer och Daniel Gros från Center for European Policy Studies i Bryssel. Utkastet skickades till "kompetent folk" för ett par veckor sedan, sa Gros i en intervju i den italienska dagstidningen Il Messaggero den 9 mars. EMF ska ha mer makt än IMF, nämligen att den ska kunna sätta länder som inte följer EU: s ekonomiska regler i ett konkursförfarande.

Gros är inte vilken grå fascistbyråkrat som helst, han är nämligen ordförande för San Paolo IMI Asset Management, som är en del av Intesa-San Paolo i Italien [den största bankkoncernen i Italien - övers. anm.] och är en av de 11 banker som är medlemmar i Inter-Alpha gruppen [andra banker som ingår i den gruppen är bland andra Bank of Scotland, Santander och Nordea - övers.anm.]. En annan av de elva bankerna, tyska Commerzbank, vars ledande ekonom krävde i förra veckan att sanktioner genast sätts in emot Grekland, att det inte finns någon tid att förlora på detta och att de nödvändiga diktatoriska åtgärderna genast sätts i verket.

Daniel Gros förklarar EMF-förslaget så här:

- Om ett land "tar emot ett lån och inte implementerar de föreslagna förändringarna i sin budget" så "föreslår vi att den Europeiska fonden (EMF) inte bara drar in hjälpen till det krisdrabbade landet, utan även att fonden köper dess utlandsskuld till rabatterat pris, så att långivarna och bankerna inte förlorar allt för mycket och att kollapsen förhindras. I vilket fall som helst, så blir EMF ensam ägare av landets skulder och med det följer en beslutande röst för hur landets ekonomi ska styras. Det nya i detta ligger i att fonden kommer ha möjlighet att kontrollera ett lands konkurs, vilket gör att den kommer att kunna införa starkare disciplinära åtgärder än dem som IMF kan göra idag."

Gros menar att EMF måste etableras snabbt, med de nästkommande tidsfristerna för Greklands försäljning av sina skulder, i sikte:
- "Om Tyskland, det enda landet som har pengar, ger grönt ljus, så kan fonden startas upp snabbt."

Enligt läckor till media så har experter vid Tysklands finansdepartement gått vidare med att modifiera det utkast som skrevs av Mayer och Gros. Modifieringen innebär ett tillägg av en "insolvensmekanism" till det eventuella EMF, vilket skulle innebära att en krisdrabbad nation inom EU, så som Grekland är nu, skulle kunna ansöka om att kunna ställa in sina nationella betalningar och därigenom bli "en lämplig kandidat" för EMF:s övergångslån under hårda villkor.

I en "virtuell rundabordskonferens" med Economist på måndagen den 8.3 lade Gros och Meyers till, att EMF helt och hållet skall finansieras av "syndarna". Enligt deras förslag skall alla länder som bryter mot EU:s stabilitetpakts budgetunderskottsregler sätta av en procentandel av sitt underskott till EMF. Enligt deras galna beräkning skulle en sådan regel, om den tillämpats ända från eurosystemets tillblivelse, idag ha tillfört 120 miljarder euro till EMF.

Med andra ord: Om du inte har några pengar, skall du betala mer pengar, så att du måste göra mer nedskärningar, mer underskott, mer straffbetalningar, mer nedskärningar, mer underskott, mer straffbetalningar för att till sist gå i konkurs och bli skuldslav i en fascistisk ekonomisk politik.