Nordeas kampanj mot EU och USA

Det Brittiska imperiets Inter Alpha-grupp har en aktiv medlem i den nordiska storbanken Nordea. Se bara på var Nordea vill att du skall använda din ekonomisk makt att placera dina pengar. De aktuella erbjudandena på Nordeas hemsida idag har fyra förslag, alla inriktade på att stötta upp det sönderfallande Brittiska imperiet och dess försök att sänka sina konkurrenter i EU och USA.

Nordeas Aktieobligation Brasilien & Kina och Nordeas Valutaobligation BRIK är inriktade på att stärka den fyrmaktsallians av Brasilien, Ryssland, Indien och Kina - BRIK, som är det brittiska imperiets försök att organisera en motallians mot LaRoucheplanens förslag till fyrmaktsallians med USA, Ryssland, Indien och Kina. Allt bygger på den Brasilianska spekulationsbubblan i statsobligationer ("carry trade") som med sin ohållbara avkastning har lurat Kina, Ryssland och Indien att tro att Brasilien och Inter Alpha-gruppens Banco Santander badar i pengar i motsats till USA. Det var den bluffen som LaRouche avslöjade så att Banco Santanders kurs rasade och världens börser skakade i februari 2010. Nordea vill att du skall satsa dina pengar i BRIK-ländernas valutor för att du skall delta i och stödja spekulationsattacken mot euron som George Soros´ representant och andra spekulanter på sitt hemliga möte på Manhattan den 8 februari 2010 bestämde sig för att dra igång för det brittiska imperiets räkning. Att Soros samtidigt attackerar pundet skall inte förvirra någon, efter hans tidigare attack på pundet för att omorganisera valutapolitiken. Det Inter-Alpha-gruppen nu är ute efter är att införa ekonomisk diktatur med hjälp av dels en Europeisk Valutafond - EMF, dels nya regler för IMF.

Nordeas Aktieobligation Råvarubolag och Nordeas Aktieobligation Biltillverkare skall gå till Brittiska imperiets andra behjärtansvärda ändamål, de blödande bilbolag som Inter Alpha har utvalt för att överleva, naturligtvis inga svenska, och nykolonialismens kärninnehav gruvorna. Inter Alpha mobiliserar de nordiska spararnas resurser i striden om vem som skall kontrollera gruvbolagen, nu när Kina och Indien försöker säkra sin råvaruförsörjning. Med Nordeas hjälp hålls kurserna på gruvbolagen uppe och det gamla imperiet kan fortsätta utpressa världen med råvarukontroll och höga råvarupriser.

Aktuella erbjudanden på Nordeas hemsida den 9.3 2010

Är du orolig för hur det ska gå på börsen? Nordeas strukturerade produkter, ett enkelt och tryggt sparande, kan vara lösningen för dig. Mellan den 8 mars och 11 april 2010 kan du teckna strukturerade produkter med följande inriktningar;

Aktieobligation Brasilien & Kina: Tar tillvara på potentialen i tolv bolag på tillväxtmarknaderna Brasilien & Kina.

Aktieobligation Biltillverkare: Ger dig del av utvecklingen för tio bolag inom bilindustrin.

Aktieobligation Råvarubolag: Tar del av utvecklingen för tolv bolag aktiva på råvarumarknaden.

Valutaobligation BRIK: Ger möjlighet till bra avkastning om BRIK-ländernas valutor stärks mot euron.