Brasiliens ”Carry Trade”: En lektion i klassiskt svindleri

Under ett möte med kollegor i förra veckan, beskrev Lyndon LaRouche Brasiliens "carry trade" (not1) som "... världsimperiets centrum. Ett centrum på så sätt att det är väldigt sårbart och ifall det utsätts för stora påfrestningar kan imperiet rämna." Faktum är att carry trade i Brasilien, liksom andra Ponzi- eller pyramidspelssvindlerier (not2) som tillåtits pågå för länge, kan komma att kollapsa när som helst. Den kanske redan har kollapsat medan du läser detta. Tabellen nedan visar på detta faktum.

Under Lula's presidentskap (2003-2010), kontrollerad av Rothschild-familjen, har Brasiliens statliga obligationer i genomsnitt givit en årlig ränteavkastning på 16 %, vilken är den högsta i världen. Förutom det så har utländska spekulanter i denna carry trade kunnat håva in ytterligare 8 % årligen genom en uppskrivning av den brasilianska valutan - real. (Spekulanter i carry trade brukar vanligtvis låna dollar billigt i USA eller Europa för cirka 1 % och därefter växla dem till real för att göra sin räntevinst och slutligen växla tillbaks dem i dollar, vilket innebär att också valutavinsten tas hem). Detta har inneburit en årlig faktisk vinst på 24 % genom carry trade under Lula.

Konsekvensen av dessa räntesatser har blivit att den brasilianska riksbanken (läs: befolkningen) har totalt betalat ut 1564 miljarder real (vilket motsvarar 865 miljarder dollar i nuvarande valutakurs) under det senaste decenniet. Hur i hela friden har då Brasilien kunnat göra dessa utbetalningar? En artikel som kommer att publiceras i Executive Intelligence Review: "London's Brazil Carry Trade: Smoke and Mirrors-and Genocide", förklarar det så här:

"I stora drag har man pumpat in mer kapital för att kunna investera i mer värdepapper, och på sätt skuldsatt sig än mer - en klassisk Ponzi-svindel. Konsekvensen har blivit att Brasiliens statsskuld steg från 563 miljarder real år 2000 till 1345 miljarder real år 2009, det vill säga en ökning av statsskulden på 782 miljarder real. Dessa nya lån täckte precis hälften av Brasiliens 1564 miljarder i ränteutbetalningar. Den andra halvan kom från huden på brasilianarna själva, vars inhemska konsumtion reducerades drastiskt för att landet skulle kunna exportera varor och på sätt tjäna in utländsk valuta för att betala denna skuld.

Men, som med alla andra Ponzi-svindlerier, kommer hela korthuset att rasa i samma ögonblick som det växande kapitalflödet avstannar. Först då kommer magikerns illusion att visa sig  inte vara annat än rök, speglar - och folkmord."

Brasiliens Carry Trade
(miljarder och %)

År  Statsskuld  Ränta  Revalvering   S:a Ränta   Vinst i real   Vinst i $

2000  563         18%        -9%                 8%             99           24

2001  680         17%        -22%              -5%           119          -13

2002  896         19%        -48%            -29%           173          -73

2003  934         24%         18%             42%            220         135

2004  982         16%           8%              25%           161           91

2005 1.035        19%        12%              31%           198         136

2006 1.113        15%          9%              24%           170         124

2007 1.201        12%         16%             28%           145         191

2008 1.154         12%        -34%           -21%           144        -102

2009 1.354         10%         27%             37%           136         284

Genomsn.03-09: 16%      8%            24%
Totalt 2000-09:                                                   1.564        797

------

Not1: Carry trade av engelskans "handel genom att bära" eller "handel genom att flytta varor/valutor från ett ställe till ett annat". I valutahandeln innebär det att en spekulant lånar en valuta som har
låg ränta för att kunna finansiera köpet av en annan valuta som har
högre ränta, i det här fallet real. Valutan som spekulanten har lånat
investerar han eller hon sedan i räntepapper i landet med hög ränta. 
Mellanskillnaden som då uppstår är vinsten. Risken är att ju mer valuta
med låg ränta som säljs, ju mer sjunker den i värde i förhållande till
andra valutor.

Not2: Charles Ponzi var en italiensk-amerikansk svindlare som efter
första världskriget drog igång ett pyramidspel. Han började med att
handla med billiga portugisiska frimärken som sedan olagligt användes i
USA för att skicka brev till och från Italien. Senare fälldes han för
storskalig förskingring av kapital, främst från italienska emigranter i
Chicago som hade satsat på hans pyramidspel.