EU:s diktaturplan för känslig i England

I brittiska Daily Telegraph den 17 januari skrev London Citys viktigaste ekonomiska kommentator Ambrose Evans-Pritchard, med anledning av krisen för euron, att hela syftet med EU-projektet har varit att avskaffa den nationella suveräniteten. Evans-Pritchard berättar om ett avslöjande dokument från den europeiska centralbanken ECB. Han skriver:

Farhågorna för en upplösning av euron är nu så starka att euro­peiska centralbanken ECB känner sig nödsakad att gå ut med en rätts­lig analys av vad som skulle hända om ett land försökte lämna valuta­unionen.

"Nyligen timade händelser har kanske ökat såväl risken för utträde (om än i blygsam grad), som angelägenheten att ta upp detta som ett möjligt scenario", heter det i dokumentet, som har titeln Withdrawal and expulsion from the EU and EMU: Some reflections.

Författaren gör en rad högtflygande, jesuitiska och spjuveraktiga påståenden, som EU-jurister ofta gör. Ett halvsekels allt intimare union har skapat en "ny rättsordning" som är höjd över en "i hög grad förlegad föreställning om su­veränitet" och innebär en "permanent begränsning" av staternas rättigheter.

De som misstänker att EG-domstolen gör samma maktanspråk som medeltidens påvedöme kommer att hitta massor i denna häpnadsväckande text som besannar deras farhågor.

Avgörande är att författaren häv­dar att utträde ur euro­zonen innebär uteslutning även från EU.

... Politiken ... går ut på att åderlåta ett samhälle för att upprätthålla det europeiska projektets ideologi.

Intressant nog togs denna artikel, som för en gångs skull talade sanning, bort från Telegraphs hemsida efter bara några timmar.