Ska Sverige betala Spaniens och Greklands statsskulder?

Efter EU:s toppmöte den 11.2 i förra veckan är det viktigt att klarlägga vad som verkligen beslutades och vad Sveriges ställning till problematiken är.

Lyndon LaRouche har varnat Europa för att göra samma misstag som USA och sa att profitmaximerande kreditgivare som Santander måste få ta smällen. Hollands parlament röstade förra veckan igenom en motion, med stöd från samtliga partier, där man förbjöd användandet av holländska skattebetalares pengar till att täcka underskott i Greklands statsbudget, vare sig i direkt bilateral hjälp eller via EU:s institutioner. Även den tyska förbundsdagen gjorde ett uttalande, där man slog fast att hjälp till Grekland är illegal och att att tyska statliga institutioner inte har tillåtelse att köpa andra länders skuldpapper, oavsett vilken täckmantel.

Bankintressen stödda av EU:s nye president Rompuy kräver att EU-grannarna, fr.a. Tyskland, skall hjälpa till att betala. Rompuy har även föreslagit i ett konfidentiellt annex till ett brev åt EU-ledarna att man skall samordna all hjälp till EU:s underskottsländer via EU-kommissionen. Hans planerade "europeiska ekonomiska regering" ("European economic government") skall ekonomiskt övervaka ALLA EU:s länders budgetar, inte bara underskottsländernas, en plan som läckte ut i den brittiska tidnningen Indepedent dagen före EU-toppmötet. Detta är just den EU-diktatur som EAP varnat för när vi motsatt oss Lissabondiktauren. Se även uttalandet av Helga Zepp-LaRouche den 11.2 på hemsidan larouche.se.

De svarta hålen är enorma. Enligt en just publiserad rapport från Internationella regleringsbanken (BIS) har de europeiska bankerna en exponering av 2.100 miljarder dollar mot Portugal, Irland, Grekland och Spanien. I Tyskland har bankerna lånat ut 540 miljarder dollar, i Frankrike 370 miljarder dollar och i Storbritannien 350 miljarder dollar. Grekland är inte på långa vägar det stora problemet, som Lyndon LaRouche pekat på hela tiden. Grekland är "skyldigt" enbart 253 miljarder dollar av de 2.100 miljarderna. Lejonparten av skulden, 40 procent, är Spaniens. BIS underskattar dessutom problemet med en storhetsgrad eftersom man inte redovisar exponeringen av derivaten. Inte heller exponeringen mellan underskottsländerna togs upp, där Portugals banker t.ex. har en exponering mot Spanien och Irland motsvarande 19 procent av Portugals BNP.

Ännu har varken svenska regeringen eller något av riksdagspartierna uttalat sig om man anser att Europas skattebetalare skall belastas eller inte med en ny jättelik bailout till bankerna - denna gång genom ett stöd till EU:s krisländers budgetunderskott vilket går till att undvika bankernas förluster för utlåningen till krisländerna?

Vidare måste frågas, om finansministern Anders Borgs och Folkpartiets politik att Sverige just nu skall ansluta sig till Eurovalutan, syftar till att Sverige skall vara med att betala denna bailout till kontinentens stora banker? Hur dum får man vara, med att kräva en anslutning till euron nu, när hela finansvärlden skriker att Nordeuropa skall betala budgetunderskotten nästan hela Sydeuropa?

Det är bättre för EU:s krisländer att uppmuntra dem att göra som Sverige och ställa sig utanför euron. Hela eurosystemet har varit en tvångströja, med budgetregler som förhindrat en New Deal-lösning på den ekonomiska krisen. Upplösningen av euron är enda lösningen om EU skall undvika att gå mot en åtstramningsdiktatur under EU-kommissionen, en imperialistisk åtstramning som riskerar att så småningom riktas mot grannländer och därmed kommer att bli ett stort världskrigshot.