Askarys bakgrundsartiklar om Londons ansvar för terrorismen

I den amerikanska tidskriften EIR har ordföranden för
LaRoucherörelsen i Sverige - EAP, Hussein Askary skrivit flera viktiga bakgrundsartiklar på engelska om Londons ansvar för terrorismen.

I EIR nr 2/2010 finns artikeln:
Don't Let the British Turn Yemen into an Afghanistan! svenska/media/HusseinYemenarticle_0.pdf

och Michelle Steinberg artikeln: "Shut down 'Londonistan´s' Terrorist operations!"

Hussein Askarys bakgrundsartikel om historien bakom den brittiska penetrationen av arabvärlden

Se vidare vår hemsida larouche.se sök på "London terrorism".

Där finns speciellt på svenska Lyndon LaRouches varning för terror mot USA som skrevs bara veckor för 11 september 2001.