Obama stryper idéen med USA

Obamaadministrationen har bestämt att det amerikanska rymdforskningsprogrammets bemannade expeditioner ska upphöra. I 50 år har det varit USA:s viktigaste infrastrukturprogram för transporter. Lyndon LaRouches sa:

- [Budgetminister] Orzag och de andra Obama-galningarna tycker att USA bara ska producera spelskulder. Det är den enda sysselsättning som de tillåter. Du får ha ett jobb, bara du inte producerar något.

Trots att USA:s regering planerar att öka skatteintäkterna med över 600 miljarder dollar för det kommande budgetåret 2011, föreslår Obama att kongressen inte ska investera något av detta i riktig infrastruktur som t.ex. rymdprogrammet, transporter, kärnkraft, järnvägskorridorer, vattenvägar och rent vatten för hushållen.

Anslaget för att skapa fler jobb föreslås bli 100 miljarder dollar av en budget på 3.800 miljarder. Dessa pengar ska gå till skattelättnader för småföretagare och bidrag till arbetslöshetskassorna osv. De omtalade anslagen för höghastigetståget budgetåret 2010, följs upp år 2011 med ett anslag på futtiga en miljard dollar.

Den förre NASA-chefen Mike Griffin sa i ett uttalande den 27 januari att när president Nixon satte stopp för Apollo-projektet var det "ett av de värsta och strategiskt sett mest bankrutta besluten i människans historia", men att Obama inte vill fortsätta de bemannade rymdforskningsprogrammet är ännu värre. När Apollo-projektet plötsligt avslutades 1972 förlorade tiotusentals av USA:s vetenskapsmän, ingenjörer och välutbildade arbetare jobben. Men president Nixon lät oss åtminstone behålla rymdskyetteln, sa Griffin. Obamas planering, sa Griffin, lämnar Nasa och nationen utan projekt, utan plan och utan avsikt att göra några mänskliga rymdfärder utöver de som görs idag.

Griffin pekade på att den nu till 90 procent färdigbyggda internationella rymdstationens "existens" kommer att "vara gisslan för att nu ickeexisterande kommersiella rymdfartyg skall komma i bruk i tid. Presidenten har beslutat säga åt nationen att överge sitt ledning på rymdfronten."

LaRouches politiska aktionskommitte (LPAC) har mycket lämpligt just kommit ut med en ny video med titeln: "Förstörelsen av Nasa". Den kommer att hjälpa till i mobiliseringen mot nedmonteringen av Nasa och USA. I videon dokumenteras hur britterna, genom mordet på Kennedy, skapandet av den gröna fascistiska alternativkulturen och stödet till monetaristiska budgetnedskärare, banade väg för att USA kronjuvel för vetenskaplig utveckling skulle förstöras. Särskilt visar videon hur rymdsatsningen, som president Kennedy betonade, skulle användas för fredligt internationellt samarbete, något som en ny satsning på projekt för kolonisering av Månen och Mars kan återuppliva. Ytterligare en video på engelska har också blivit klar: "Från Månen till Mars del II".

Se den till svenska översatta videon "Från Månen till Mars del I" och artiklar här