Klimatet: "Söderns klokhet vann!"

Den franske vetenskapsmannen Claude Allegre skrev en utmärkt artikel med titeln "Köpenhamn: Södern sa nej" i den franska tidningen {Le Point} den 21 januari. Fastän Allegre, en före detta utbildningsminister i Lionel Jospins socialistiska regering, inte alltid har haft rätt i naturvetenskapliga frågor, har hans uttalanden om global uppvärmning alltid varit bra.

- Köpenhamn var ett misslyckande, skrev han och pekade på idéerna med konferensen vilka "i grund och botten var felaktiga, och de underliggande avsikterna var inte fria från skumma uträkningar".

- Den centrala idén var att underordna utvecklingen av Söderns länder (Kina, Indien, Brasilien, Indonesien, Sydafrika), under de nordliga ländernas herravälde, även om detta syfte inte uttrycktes offentligt, resonerade han.

- Under förevändningen att hindra dem från att smutsa ned 'vår' planet, ville man lägga kvoter på dem och ha makten att bestämma över hur kvoterna upprätthålls och på det sättet skulle man ha herravälde över de så kallade u-ländernas utvecklingstakt. Om syftet inte var att ha herravälde över söderns utveckling ... varför då ha 192 länder involverade i Köpenhamnskonferensen, när 90 % av dem producerar mindre än en tusendedel av världens CO2 utsläpp?

- Detta är inget nytt, skrev Allegre med tanke på Kyotokonferensen.

- Bakom denna organisation finns också en önskan att världen skall regeras av en grupp internationella statstjänstemän, som utser expertutskott som bestämmer vad som är bra för världen och som manövrerar statschefer som i en parad... Sen, pang! Vann Söderns länders sunda förnuft, och kastade alla de fina projekten över ända.

- Naturligtvis, fortsatte han, ligger inte denna marknad vid sidan av de omåttligt stora brottsliga summor från pengarnas planet och från derivatproduktsystemet, vilka ju ledde till finanskrisen... Hade inte Lehman Brothers utvecklat en avdelning som snällt kallades för 'Klimatförändringsaffärsverksamhet', vilken hade på listan av sina rådgivare (ursäkta mig, snälla, kunde det vara Al Gore...? Nej!) Maurice Strong, nyckelmannen i denna bransch som legat bakom ursprunget till Rio- och Kyotomötena ... satt han inte i Chicagos klimatbörs (Chicago Climate Exchange), en av klimataffärernas centralaste platser?

- Europa, också styrt av en trupp anonyma teknokrater, ... borde inse att det har blivit det enda stället i världen där negativ tillväxt nu har blivit en bestående verklighet. Söderns klokhet har vunnit över nordens falska imperialistiska naivitet.

- Bara innovation, inte kvoter, skatter och, ännu mindre, negativ tillväxt, kan skapa rikedom och bättre rikedomsfördelning, kommer Allegre fram till och slutar:

- Kära statschefer, vakna, kom ut ur den virtuella världen ... bry er om era folk, för deras omedelbara behov, för nödsituationer, för att, utöver planeten som visst behöver tillsyn, finns människan. Människan, när kommer hon att vara föremål för vår omtanke?

Läs mer om segern på klimatkonferensen här