Stöd Island med lån nu!

Stöd Islands rätt att rösta nej till skuldslaveri i generationer för att betala spekulationsförluster i banksystemet.

De skandinaviska länderna och Polen, som har erbjudit lån som ingår i IMF lånepaket till Island, borde omedelbart ge lånen direkt till Island. Island behöver reserver i utländsk valuta för att garantera sina betalningar för livsnödvändig import. De brittiska och holländska regeringarna hotar redan med fullständig finansiell blockad mot Island, som då återigen får stora svårigheter och endast kan importera med hjälp av kontantbetalningar. Grannländerna får inte låta Island krossas och avfolkas under trycket av orimliga skuldbetalningar som den svenske riksdagmannen Carl B Hamilton kräver. Denne bödel, som redan 2008 krävde att huvuden måste rulla på Island, kräver att Sverige helt drar tillbaka lånet till Island om islänningarna röstar nej.

Denna blodtörst, som Carl B Hamilton tillsammans med de brittiska och holländska regeringarna uppvisar, har inget med ekonomiskt förnuft att göra. Det finns ingen som långsiktigt tjänar på att ta livet av sina grannländer, vare sig det gäller Island eller Lettland. För både Holland och Storbritannien vore förlusterna av att Island inte betalar relativt små. Det är en principfråga för hela det Brittiska imperiet. Om inte reglerna följs i det monetaristiska systemet kommer inte insättare utomlands vara skyddade. De skulle börja flytta hem sina pengar och det skulle vara slutet för Londons City´s globala maktställning.

Vi får inte låta ett broderfolk krossas som ett offer för denna imperiepolitik. De nordiska länderna måste stödja Island mgenom att se till att Island får de redan erbjudna lånen obeoende av om Island röstar nej i folkomröstningen. För att kunna vinna behöver de kämpande isländarna helt nödvändigt också de vapen som finns i LaRoucheplanen: Rätt att införa ett kreditsystem för att sätta sitt folk i arbete, rätt att skydda sina husägare från vräkning och den Fyrmaktsöverenskommelse som med ett nytt Bretton Woods kan slutgiltigt ta makten från det angloholländska monetaristiska systemet. Men den isländska och lettiska revolten mot det globala finanssystemet ställer också alla riksdagmän och parlamentariker i resten av världen att välja sida: Livet med LaRoucheplanen, eller döden med det angloholländska monetära systemet.

Läs hela artikeln om vad den isländska folkomröstningen handlar om här