Klimatprofeterna låg även bakom Millenniebuggen

Thierry Meyssan berättar i en ny artikelserie på Reseau Voltaires hemsida, om den globala uppvärmningen, hur denna skrämselpropaganda bygger på samma modell som Millenniebuggen och av samma bedragare. "För att förstå vad IPCC:s arbete innebär ... måste man förstå, att en organisation bestående av nationellt utsedda experter skapats inom FN för att definiera vad vetenskap är."

Millenniebuggen började med amerikanske senatorn Bob Bennetts kommentarer 1996, om hur ödesdiger buggen kunde bli för investerare. 1997 fick han och senator Christopher Dodd (som i dag är ansvarig i Senaten för räddningspaketen till bankerna) igenom en lag, "computer remediation and shareholder protection act." Sedan tog ingen mindre än Al Gore över (även om han var lite smalare på den den tiden) och skapade, från Vita huset i egenskap av vicepresident, ett utskott för att ta itu med frågan. Senaten skapade sedan en tillfällig kommission och till slut fick man FN att ingripa och anta ett avtal i juni 1998. FN höll ett första möte med 120 länder närvarande och senare ett med 170 länder (låter bekant?). Under tiden hade naturligtvis länder lockats att gå med i kampen mot mördarbuggen med löften om subventioner från Världsbanken.

Meyssan avslutar med att säga, att "det inte är livsnödvändigt att följa upp detta. Denna historiska påminnelse syftar enbart till att visa på, att konsensus mellan vetenskapsmän inom en politisk församling är ett konsensus för politiska intressen och har inget med vetenskap att göra... Pressen, som så lätt glömmer, frågade aldrig nobelpristagaren Al Gore om hans varningar för global uppvärmning var lika seriösa som de för millennieskiftet. Ingen frågade IPCC heller." Meyssan går dock inte in på Brittiska imperiets roll i klimatbuggen.