Storbritanniens största nederlag sedan amerikanska revolutionen

Så karakteriserade Lyndon LaRouche det Brittiska imperiets nederlag vid Köpenhamns klimatmöte, i en diskussion med medarbetare den 20 december. Det nederlaget, utdelat av alliansen mellan Indien och Kina, understryker det stora skifte som pågår i riktning mot den Fyrmaktsallians av Kina, Indien, Ryssland och USA, som Lyndon och Helga LaRouche och deras medarbetare arbetat för de senaste årtiondena. De gigantiska ekonomiska avtalen mellan Kina och Ryssland i mitten av oktober har fört denna fyrmaktsstrategi in i en avgörande fas.

Nu hänger det på ansvarsfulla ledare i Fyrmaktsalliansens nationer, och särskilt USA, sa LaRouche till sina medarbetare, att följa upp segern med konkreta åtgärder för att en gång för alla begrava globaliseringen och styra världsekonomin mot återhämtning.

Ett viktigt bidrag i den riktningen gjordes lördagen den 19 december av den ryske järnvägsministern Vladimir Jakunin, i en intervju han gav till Londontidningen Sunday Express. Jakunin berättade att arbetar med projekt för att med järnvägar knyta samman världen, inkluderat byggandet av järnvägstunneln under Berings sund för att knyta ihop Nordamerika och Asien.

- Med nya järnvägsförbindelser genom Alaska och östra Ryssland, skulle tunneln göra det möjligt att köra både gods- och passagerartåg från USA till London längs ett enda spår, sa Jakunin till Express.

- Vi har kontakt med länder i Latinamerika, Afrika och med Arabländer och Kina, tillade Jakunin. Det är allas intresse att järnvägar byggs.

I en kommentar till Jakunins intervju, sa LaRouche att är den klart visar vad som måste göras som uppföljning till det brittiska nederlaget I Köpenhamn.

- En sådan världsomfattande järnvägsförbindelse, sa LaRouche, från Eurasien till Afrika, genom Europa och in i Nord- och Sydamerika, skulle införa en ny idé om samarbete mellan självständiga nationalstater. Det skulle förverkliga en global ekonomisk produktionsprocess, vilket skulle innebära ett gigantiskt steg för att lösa mänsklighetens nuvarande kris.

- Vad vi ser i stegen för ökat samarbete mellan Kina, Ryssland, Indien och USA är en verklig global reform, fortsatte LaRouche. Det är en revolution i ekonomi och statsledning. Vi kommer ena kontinenter i nationalstaternas gemensamma intresse. Detta är det verkliga alternativet till globalisering.

Denna fyrmaktsdynamik, med, som grädde på moset, detta slag i ansiktet på brittiska imperiet och deras allierade som Barack Obama, manar till en extraordinär mobilisering att få USA och andra länder att börja gå i takt med framtidens dynamik. LaRoucherörelsen leder denna kamp och kommer att fortsätta göra det.

Lyssna när Lyndon LaRouche utropar segern i Köpenhamn och drar igång mobiliseringen!

Helga Zepp-LaRouche spred mycket optimism när hon på The LaRouche Show, LaRouches politiska aktionskommitées veckoprogram på www.larouchepac.com, diskuterade de möjligheter som öppnar sig nu pga. klimatkontrollmaffians snöpliga misslyckande i Köpenhamn. Helga betonade att det verkliga syftet med konferensen varken hade något med "global uppvärmning" eller med vetenskap att göra. Det handlade om en full offensiv från oligarkin med centrum i London att döda miljarder människor. Helga sa att deras misslyckande i Köpenhamn var en vändpunkt och att vi nu är i en extraordinär situation i historien, där idéernas makt kan segra. Harley Schlanger, som var programvärd, tillade att vändpunkten var samtidigt Obamas Waterloo!

Helga sa, att nu finns möjligheten att ha en ärlig diskusion, och göra slut på myterna bakom den uppblåsta frågan om klimatpåverkan. Vi är nu på väg in i ett mycket turbulent år, tillade hon, då det kommer att bli tydligt att all politik som drivits av Obama och EU har misslyckats. Misslyckandet i Köpenhamn öppnar dörren för LaRouche´s Fyrmaktsöverenskommelse, som tog ett stort steg framåt när Kina och Indien samarbetade mot de de globala fascisternas anstormning.

I programmet medverkade också LYM-medlemmen Stefan Tolksdorf, som beskrev vad de gjort i Köpenhamn på möten och seminarier omkring konferensen och hur de fått ut fyra olika flygblad skrivna av Helga i sammanlagt 12.000 exemplar till deltagarna. Han berättade att man kunde följa hur budskapet, allteftersom dagarna gick, sjönk in hos delegaterna och händelserna utspelade sig. Stefan berättade med mycket humor om hur de utländska delegationerna köade utanför Bella konferenscenter och huttrade i den iskalla vinden i den väntan på att komma in på en konferens om "global uppvärmning".

Helga avslutade programmet med ett lysande svar på Harleys fråga om vad Schiller erbjuder, för att vi skall kunna ta vara på denna historiska ögonblick. Helga svarade att för Schiller är människan mycket större än sitt öde, att hon aldrig får acceptera att vara bunden av omständigheterna utan måste identifiera sig med de stora frågorna som mänskligheten står inför. Köpenhamnskonferensens sammanbrott är vår seger, avslutade med att säga att vi bör använda den för att genomdriva Fyrmaktsavtalet under 2010.

Lyssna på Helga på The LaRouche Show!

Mer om kampanjen mot klimatbluffen här