Så kollapsade klimatmötet i Köpenhamn 2009

I sista stund kom vändpunkten för världspolitiken och världsekonomin i form av sammanbrottet för klimatkonferensen i Köpenhamn. LaRoucherörelsen var med i Köpenhamn dag efter dag och bidrog till att besegra mörkrets gröna krafter. 10,000 flygblad delades ut till de deltagande i Köpenhamn mötet, innehållande Helga Zepp-LaRouches två uppmaningar att lägga ner klimatmötet och stödja LaRoucheplanen istället. LaRoucherörelsens medlemmar genomförde omfattande diskussioner med delegater från hela världen och höll möten och ett seminarie med Schiller Institutet i Köpenhamn.

I Köpenhamn gjorde den nya dynamiken, som kallas LaRouches fyrmaktsstrategi, sig gällande. De tre stora nationerna, Kina, Ryssland och Indien, har redan innan den fjärde nationen USA anslutit sig, dragit igång ett samarbete för gigantiska infrastrukturprojekt och stabilisering av sina valutatillgångar. Tredje världen, under ledning av G77-gruppens ordförandeland Sudan, har valt att ansluta sig till denna tillväxtpolitik och därmed sagt nej till de gamla kolonialländernas försök att dominera dem i klimatets namn. De har vägrat skriva på bindande avtal som förhindrar deras industrialisering och påtvingar dem fattigdom, svält och massdöd. Hoppet om en framtid med ekonomisk utveckling från den nya fyrmaktsdynamiken, har fått dem att fatta mod ooch göra den revolt alla kunnat se i Köpenhamn mot västvärlden och det nya brittiska imperiet. De tackade i praktiken nej till hela den paradigm av nolltilllväxt och plundring, som genomfördes av den antiindustriella 1968-rörelsen.

Läs mer: