Statskonkurser är nya fasen i finanskraschen

- Se bara hur många länder som är i statsbankrutt och se på siffrorna från Dubai, uppmanade Lyndon LaRouche sina medarbetare i en diskussion den 1 december.

- Fråga inte hur mycket pengar som förlorats. Fråga inte, för ingen vet! Säg ett tal - det är för litet! Säg ett större tal, det är också för litet! Dubai är det nya Hongkong, det nya finanscentret för narkotikahandeln, som all tänkbar kriminalitet styrs ifrån, och det är en brittisk verksamhet.

Britterna skapade Dubai för narkotikapengarna, när kineserna tog över Hongkong. Nu sitter långivarna till Dubai bokstavligt talat med sand som säkerhet för sina lån, i fastighetsprojekt som inte ens påbörjats längs ökenstränderna. Det är detta imperium som den brittiska drottningen bygger sina världserövrarplaner på, när hon i sitt tal på Samväldeskonferensen talade om att utvidga Samväldets roll i världen. Det enda som kan hålla igång detta brittiskdominerade internationella finanssystem är plundring av hela länders resurser genom kriminalitet, spekulation och statskonkurser. Det handlar om civilisationskollaps och folkmord.

Genom statsskulderna är alla länder hotade i denna kris. Sedan de fria kapitalrörelserna infördes på 1990-talet har flertalet länder blivit beroende av spekulationen på de internationella finansmarknaderna. Innan dess ägdes nästan alla statsskuldspapper i Europa av inhemska investerare, medan de nu finns utomlands. Även länder som anses mycket starka, som Tyskland och Frankrike, har statsskulder på uppskattningsvis 40 procent i utländska händer och för Italien är det omkring hälften. Detta hotar ländernas självständighet.

Utvecklingsländerna i Asien och Latinamerika står ännu närmare statsbankrutt sedan deras kapitalmarknader flutit ihop med det internationella finanssystemet. Under 2009 har enorma spekulativa kapitalflöden strömmat in i tredje världen. Deras aktiemarknader har stigit med mellan 75 och 125 procent mellan mars och september och stora summar har placerats i deras statspapper. Det har lett till att deras reserver av utländskt kapital svällt och i många fall fördubblats under året. Länder som Mexico och Brasilien anser sig "skyddade" av dessa reserver, men antingen lurar de sig själva eller så ljuger de. Hundratals miljarder dollar kan när som helst flyta ut inom loppet av dagar, och t.om. timmar, och utlösa statsbankrutter.