Klimatmötet: Försök att införa en världsdiktatur

Den brittiske lorden Christopher Monckton, som deltar i klimatmötet i Köpenhamn, var tvungen att hota med att ställa till med en diplomatisk incident för att få ut en kopia av avtalstexten som man nu förhandlar om på klimatmötet. På Alex Jones Show den 9 december berättade Monckton:

- Jag gav mig inte, och man gick och frågade tre eller fyra personer - och ingen ville lämna ut dokumentet. Jag sa att jag vet att den här avtalstexten finns för det är den som hela klimatmötet handlar om.

Efter cirka tio minuters parlamenterande, och hot om en diplomatisk incident, fick Monckton till slut se det 180 sidor långa dokumentet. Innehållet förklarar varför FN-tjänstemännen så ogärna ville lämna ut det.

- Man är ute efter att införa en världsregering, sa Monckton. Man använder inte ordet "regering", men den fortsatta koncentrationen av makt i globala händer framgår tydligt av dokumentet.

Finansieringen av klimatåtgärderna blir ett slags beskattning av hela världen, och de enorma summor det handlar om kommer inte att betalas in till FN, utan direkt till Världsbanken, som sedan ska bestämma vem som ska få del av pengarna och på vilka villkor.

- Det är så man ska finansiera den här nya jättelika regeringsapparaten som man tänker införa, konstaterade Monckton. Han hade räknat till runt 700 nya myndigheter som kommer att uppstå som en följd av avtalet. Avtalstexten talar bl.a. om en internationell polisstyrka som ska se till att länder vars uppförande man inte gillar blir bestraffade.

- Detta är ett försök att skaffa sig absolut makt och absolut finansiell kontroll över hela världen, från FN:s och de med FN förknippade institutionernas sida.

Monckton slog fast att ett nytt klimatavtal i Köpenhamn betyder att USA och andra länder löper "omedelbar fara" att förlora sin frihet till en "lömsk diktatur" som håller på att införas med ett påhittat klimathot som ursäkt.