Anders Wijkman kramar klimatdiktaturen

Samma dag som klimatmötet i Köpenhamn öppnade kvalificerade sig återigen Anders Wijkman från Tällberg Foundation och Johan Rockström, chef för Stockholm Environment Institute,  för att ställas inför rätta för brott mot mänskligheten enligt Nürnberglagarna med sin brännpunktsartikel i Svenska dagbladet. Med lögnerna som de framförde i sin Brännpunkts­artikel i Svenska Dagbladet den 7 december försöker de hålla kvar miljarder människor i fattigdom och tidig död. Det är vad klimatkampanjen handlar om, och om Wijkman och Rockström får igenom sin politik kommer de skapa en massdöd som skulle fått Hitler att blekna.

Anders Wijkman är tidigare känd för att hävda att jorden kan tåla en världsbefolkning på högst en halv miljard människor. Den folkmordspolitik som klimatkampanjen syftar till är således i direkt konsekvens med Wijkmans tidigare skamlösa uttalanden. De som bjöd in och applåderade denne förbrytare som huvudtalare på Klimataktionens demonstrationsmöte i Stockholm den 5 december borde skämmas och be hela världen om ursäkt, eller följa med Wijkman och Rockström till Nürnbergrättegången!

Den tredje världen är inte beredd att lägga sig ned och dö på dessa s.k. "klimataktivisters" befallning. De ledande tredje världenländerna Kina, Indien, Sydafrika och Brasilien har tagit strid för att försvara hela tredje världens rätt till utveckling till välfärdsnationer. De hotar t.o.m. att bryta upp hela Köpenhamnsmötet genom att göra ett gemensamt uttåg, om mötet försöker påtvinga dem en folkmordspolitik. Denna hållning fick under mötets första dagar stöd av flertalet afrikanska länder och av G77-gruppens ledning.

Det tredje världen reser sig emot, är just den globala diktatur som Anders Wijkman och Johan Rockström förespråkar i Brännpunktsartikelns slutkläm. Genom inrättandet av en global myndighetska nationerna tas ifrån rätten att styra sin utveckling till ökad välfärd och fattigdomsbekämpning. Den globala myndigheten ska, som  Wijkman och Rockström formulerar det i sin slutkläm, driva igenom "omställning"  i  "helhetens intresse":

"7. Klimatförändringen kan inte lösas isolerat utan måste ses som en del av en större kris, i form av överutnyttjandet av många viktiga ekosystem. Klimatavtalet måste följas av ett avtal om hållbar utveckling. Ett sådant avtal förutsätter helt andra spelregler för ekonomin och världshandeln än dagens. 8. Starta en process för förnyelse av det internationella samarbetet. FN skapades efter andra världskriget - för en annan tid och andra problem. Dagens system för förhandlingar påminner mest om ett skyttegravskrig än en vilja att hitta gemensamma lösningar. Principen om att främst försvara nationella intressen måste överges till förmån för ett system som verkar i 'hel- hetens intresse'. Världen står inför en mycket stor omställning av våra produktions- och konsumtionsmönster. Klimatavtalet kan bli en stark kraft i denna, men bara om perspektivet breddas och ambitionsnivån höjs."

Med dessa formuleringar stöder Wijkman och Rockström den brittiska politiken att använda klimatet som ursäkt för att införa en världsdiktatur just när finanskrisen skall betalas. Den internationella finansoligarkin under ledning av britterna behöver diktatur både för att hålla tillbaka revolter av befolkningar i hela världen mot den mördande fascistiska åtstramning som oligarkin tvingar fram för att hålla sina banker under armarna, och för att hålla tillbaka tredje världens försök att komma på samma nivå som industriländerna både materiellt och maktmässigt. Med den globala diktatur som klimatåtgärderna skall legitimera, ska de gamla rasisitiska kolonialisterna upprätthålla sin flerhundraåriga dominans och makt över världen.

Det finns bara en sak att göra: Stöd de ledande tredje världen-ländernas uppror mot klimatmötet i Köpenhamn och stöd LaRoucheplanen för en fyrmaktsöverenskommelse för en ny rättvis ekonomisk världsordning!