Se LaRouches webcast 3.12

LaRouches webcast den 3 december hade rubriken "Den verkliga förändringen är på väg!"

I sin internetkonferens den 11 november berättade den amerikanske ekonomen och statsmannen Lyndon LaRouche om "Den stora förändringen 2009," nämligen de första steg som togs av de ryska och kinesiska regeringarna i mitten av oktober i rikting mot upprättandet av en fyrmaktsöverenskommelse, som LaRouche har detaljerat för att begrava det brittiska monetära imperiet och upprätta ett nytt kreditsystem enligt det amerikanska systemet för ekonomisk utveckling av hela världen. I sin efterföljande internetkonferens den 3 december, kommer LaRouche att presentera de framsteg som gjorts för att förverkliga en sådan överenskommelse - och vad som omedelbart måste göras för att få USA att gå med på den.

LaRouches presentation sändes i en direktsänd internetkonferens den 3.12, och finns på www.larouchepac.com på engelska med simultanöversättning till tyska, franska, spanska och italienska.

Den enda möjligheten för landets och världens överlevnad är att en kombination av USA, Kina, Ryssland, och Indien, förenar sig kring ett beslut att konkurssanera det nuvarande finanssystemet och att återstarta den ekonomiska och vetenskapliga uvecklingen. Kina-Rysslandavtalen håller på att genomföras - men de räcker inte ensamma för att sätta stopp för det pågående ekonomiska, politiska och kulturella sammanbrottet, som riskerar ödelägga varenda nation på planeten. För att kunna fullborda jobbet, är den mest formidabla uppgiften att lösa problemet med Obamaregeringen, som fortsätter att handla som en brittisk marionett och att propagera för brittiskt folkmord på alla fronter.

Detta är 2009 års verkliga förändring, som håller på att bli av och, eftersom LaRouche har de unika meriterna för att ta fram den, borde man inte missa hans direktsända internetkonferens den 3 december.