Nu har FN sagt det: Befolkningen skall minskas för klimatets skull

I en rapport från FN: s befolkningsfond (UNFPA) jämrar de sig över att befolkningsökningen i världen förväntas överstiga 10 miljarder till 2050 och har nu uppmanat till en aktiv offensiv mot en ökande befolkning, under kampanjen att lösa "klimatförändringen". Uppropet från UNFPA togs upp av de tyska och danska regeringarna som har krävt att befolkningsplanering ska vara en del av agendan vid klimatkonferensen i Köpenhamn som kommer att hållas 7-18 december. Samtidigt så har prins Philips WWF nu kommit ut och krävt att denna inhumana "klimat" - agenda skall genomdrivas. Detta åtföljdes av ett antal initiativ runt om i världen för att legalisera eutanasi, så som i Mexico, Frankrike och inte minst i USA (som en del av Obamaadministrationens nazistiska sjukvårdsreform).

UNFPA-rapporten - vilken nu har kommit ut strax före konferensen i Köpenhamn som en påtryckning för att införa en global befolkningsminskning tillsammans med bluffen kring utsläppsrättigheterna - är baserad, enligt författarna själva, på Fjärde rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC) utgiven år 2007. Rapporten hävdade att "BNP per kapita och befolkningsökningen var huvudorsakerna till ökningen av de globala utsläppen under de tre senaste decennierna på 1900-talet".

Denna press från FN för att minska världens befolkning med cirka en miljard människor, kommer från samma brittiska imperiekrafter som förespråkar olika operationer vars slutresultat blir folkmord. Dessa kontrolleras för övrigt av prins Philip och prins Charles men har nu skadeskjutits tack vare skandalen kring e-mailen från East Anglia-universitetet. Nu när det visar sig att det inte existerar någon global uppvärmning, bara en massa förfalskad statistik för att "bevisa" denna bluff, så har deras argument för att minska utsläppen förlorat sin grund.

UNFPA-rapporten hävdar att den enda säkra metoden för att minska världens koldioxidutsläpp med 2 miljarder ton årligen till 2050 är att minska den förväntade befolkningsmängden till 8 miljarder, vilket är den lägsta nivån som FN vågar nämna. I synnerhet avvisar de ökningen av energiintensiteten som finns inom fissions- och fusionstekniken, som en metod för att minska koldioxidutsläppen, ifall det nu skulle bli nödvändigt. Faktum är att den befolkningsökning som UNFPA fruktar inte kommer att inträffa med den nuvarande politiken som förs i världen. Åtgärder som riktas till att stoppa befolkningstillväxten, så som att inte göra vatten och mat tillgängligt, dra in på sjukvård, bestraffa allt för stora familjer genom avsaknad av arbete och tak över huvudet, kommer faktiskt göra så att befolkningen minskar till mycket en mycket lägre nivå, vilket Lyndon LaRouche gång på gång har visat genom sin trippelkurva.

Som nämndes tidigare har den danska regeringen svalt UNFPA: s rapport med hull och hår. Berlingske Tidene skriver på förstasidan den 20 november, att den danska regeringen vill att befolkningskontroll skall ingå det klimatavtal som är tänkt att uppnås vid mötet i Köpenhamn.

Enligt tidningen erkänner den danska biståndsministern Ulla Toeranaes att politiken är kontroversiell:

 - Detta är tabu i många länder men det är Danmarks plikt att sätta upp det på agendan och se till så att det blir en del av klimatöverenskommelsen. Delvis för att det är en av nyckelfrågorna inom den danska politiken att stödja kvinnors rätt att välja hur många barn de vill ha och delvis för att det finns en länk mellan befolkningsökning och klimatförändringar.

Hon understryker att hon har fullständigt stöd från den danske statsministern i denna fråga. Ulla Toeranaes är medveten om att det inte finns något konsensus inom EU i frågan, än, men påstår att

- Jag hoppas innerligt att vi kan nå en sådan konsensus veckorna innan mötet i Köpenhamn, och pekar på att rapporten från UNFPA drar samma slutsatser.